Fatima Johansson

Varför slöja?

Nu har jag fått frågor angående min slöja. Tänkte här berätta om varför kvinnor ska bära slöja (s.k. "Hidjab"=heltäckande klädsel) enligt Islam, så att jag har svarat till alla som vill fråga om detta. Jag vet att när man ställer en fråga som endast är en mening lång så förvantar man sig att svaret ska vara ungefär lika långt. Men det går inte i detta fall, det blir inte uttömmande.

Läs nedan och bedöm sedan vem som egentligen eventuellt är förtryckt inom Islam - mannen eller kvinnan?

På den tiden då det begav sig - i förislamisk tid - var "high fashion" hos kvinnor sådant att de klädde sig en sjal på huvudet, antingen virad runt huvudet, eller så var slöjan bara löst hängande från huvudet och slängd bakpå ryggen. Djupa urringningar gjorde modebilden komplett.

Tro nu inte att kvinnan var upphöjd och "fri" på något sätt. Tvärtom: hon var en ren förbrukningsvara. Kastades ut ur hus och hem så snart mannen tröttnade på henne. Männen hade hundratals kvinnor i sitt hov, det fanns ingen begränsning.
Hennes uppgift var att underhålla, tillfredställa och serva mannen.

Det var en skam att föda flickor, då dessa bara växte upp som inhemsk boskap, visserligen tillhörandes nyttodjuren. Men en pojke! Ja en pojke skulle ju växa upp till en faders stolthet: Tjäna pengar och makt! Flickebarn begravdes levande, man besvärade sig inte ens om att döda dom först.

Kvinnor hade - precis som i resten av världen - inga rättigheter, bara skyldigheter: Ingen arvsrätt, rösträtt, rätt att vittna, tjäna egna pengar eller äga något osv. Inget som ger en människa värdighet, makt eller självständighet var tillåtet för kvinnor.

Varför berättar jag detta undrar säkert många. Jag skulle ju prata om slöjan. Men det är viktigt att man känner till kvinnans historiska bakgrund innan Islam kom. Alla påstår ju att jag - endast med slöjan som bevis - är förtryckt. Jag vill här visa hur kvinnan - endast genom Islam - fick rättigheter, inom en mycket kort period om några få år, fick samma rättigheter som kvinnor i övriga världen inte, stegvis, började få tillgång till förrän under 1900-talet. Och detta endast genom lång, ibland blodig, kvinnokamp som kategoriskt motarbetades. Detta fick kvinnor åtnjuta genom Islam - utan att behöva slåss och kämpa sig blodig för. Den bara serverades och är en av de största anledningarna bakom stora krig och protester mot Islam när Profeten Muhammed (saas) presenterade den.

Plötsligt fick män inte behandla kvinnor som de ville längre. Kvinnor fick inte bara en massa rättigheter, de måste respekteras också!! (Detta stack hårt i ögonen på männen.)

Jag vill här belysa att den kvinnokamp som , utanför Islamska världen, pågått har så gjort i århundraden (i mer eller mindre grad) innan vi kommit dit vi är idag. Ändå värderas idag ofta inte de "typiskt kvinnliga" arbetsområdena i samhället lika högt som de "typiskt manliga" områdena. Dessutom har kvinnor ännu - 2009 - alltid lägre lön än män.

-----------------------------------------------
Koran 24:30-31 "SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör.

    " och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte bör visa mera av sina behag än vad som (anständigtvis) kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader...... osv"
-----------------------------------------------

Ovanstående Koranvers visar att kvinnor inte är ett exploaterings objekt. Den visar hur män ska behandla kvinnor och hur kvinnor ska klä sig - ute.

Det skadar inte att tillägga att man förr - regeln gäller knappast idag - när man träffade en mäktig person, kung eller kejsare, så var det regel att man inte tittade denne mäktige person i ögonen när man tilltalade denne eller blev tilltalad av denne. Gjorde man det visade man total respektlöshet mot denna mäktiga människa, som väl alltid var män. Ett bevis att en person var mäktig o respekterad, i alla samhällklasser, var att folk sänkte blicken när de talade till en.

Här kom då, mitt i denna kultur,en man (Profeten Muhammed -saas-) som tvingade män till (denna förnedring) att respektera kvinnor på detta sätt! Förr var det bara kvinnor som skulle sänka blicken inför män.

Många påstår, även muslimer, att Islam tvingar in kvinnor i hemmen. Vilket ovanstående vers visar är helt fel. En sådan regel vore att återgå tillbaks till förIslamisk tid.

Detta sätt att klä sig, Hidjab, är BARA till för utelivet. Inte för hemmet.Gud talar inte i Koran om hur kvinnor ska klä sig inomhus, han nämner bara utomhus klädsel. Varför?

Kvinnor uppmuntras delta i samhällslivet och engagera sig i samhällsfrågor. För att ge kvinnor chans - att på lika villkor som männen - komma sig fram i samhället, bör hon klä sig Hidjab ( vill tillägga att Hidjab även inkluderar sedesamt uppträdande dvs att inte flirta t.ex).På detta sätt tvingas män att inte objektifiera henne, han ska  sänka blicken och inte flirta. Han tvingas behandla henne som en jämlike!

Folk har svårt förstå hur jag kan påstå att jag idag skulle vara jämlike med män när jag måste dölja kroppen och inte män.

Men det är väl så när man tillhör det "vackra folket", dvs kvinnosläktet. Men vi är också det kön som förväntas vara vackra, sexiga osv. Vår prestige har genom tiderna suttit i det. Vackrast vinner, tillfälligt i allafall. Dessa, oskrivna regler, gäller bara för kvinnor:
En man som har, så att säga, utseendet emot sig ges lättare chans att bevisa sin skicklighet och kunskap inom sitt gebit än en kvinna med samma förutsättningar, utseendemässigt.

Kort sagt: En ful man har det lättare än en ful kvinna!Men så är denna oskrivna regel kluven, för en kvinna som är "för" vacker tros inte riktigt om att kunna något annat än att just vara - vacker. Hon har förstås lättare att få folk att lyssna, men om hon lyckats klättra på samhällsstegen så kan hon helt "lagligt" bli beskylld för att ha gått tvivelaktiga vägar för att komma dit. Underförstått: En kvinna kan inte vara BÅDE vacker OCH intelligent eller företagsam. Jämför detta med en man med samma förutsättningar, utseendemässigt.

Kort sagt: En vacker man har det lättare än en vacker kvinna!

Mycket i samhället, särskilt i kvinnors liv, står och faller på utseendet. Kvinnan är den som betalar högsta priset. Var ligger jämställdheten i detta?

Idag, mer än någonsin, är kvinnokroppen sexuellt exploaterad. Kraven på hennes utseende har krupit ner i åldrarna.

Denna "smitta", om man får kalla det så, har idag förts över på män, som idag är mer utseendefixerad än någonsin. Även hos pojkar har detta krupit ner i åldrarna. Men jag vill dock hävda bestämt att karriärmässigt så ligger utseendekraven mest på kvinnor.

Vilket positivt kommer ifrån detta? Jag vill verkligen veta. Om någon har ett logiskt svar skulle jag vilja höra det. Det ska inte vara dom vanliga argumenten man hör ..."...men..Oh, my God...fatta asså... du e ju helt störd..." Svaret ska attrahera en intelligent hjärna.

Hidjaben ska inte bara skyla hennes "skönhet", som många tror, utan även hennes "fulhet". Detta för att ge ALLA kvinnor samma förutsättningar i livet. Även män ska uppmarksamma Hidjab - skyla kroppen och samtidigt "lägga band på sin sinnlighet" dvs inte flirta.

Allt detta skulle skapa ett annat, lugnare, samhälle och folket kunde istället kunna fokusera på sådant som faktiskt är viktigt.

Tack vare Islam har muslimska kvinnor sedan över 1400 år haft arvsrätt,rösträtt, äganderätt, rätt att vittna, rätt att tjäna egna pengar, rätt till underhåll osv... På vilket sätt skulle detta vara kvinnoförtryck?Det är precis det som kvinnor i årtusenden törstat efter. Och, som sagt, övriga världens kvinnor inte fått åtnjuta förrän, stegvis, senaste århundradet.

Men den frihet och de möjligheter som kvinnor har idag( i västvärlden) skulle inte vara möjlig utan den framskridande Kapitalismen och dess stigande behov av, även, den kvinnliga arbetskraften. (För pengars skull alltså) Så denna barmhärtighet som visats kvinnor senaste åren har egentligen inte handlat om snällhet. Man har fått ge efter på förbuden(äganderätt, rätt att tjäna egna pengar...) för att kunna utnyttja kvinnan.

Man ska kolla in SYFTET för att kunna se hur en ideologi är uppbygd och menad. Syftet med kvinnors stegvisa frihet i väst har varit att utnyttja kvinnan. INTE att befria henne ifrån beroendeställning till andra mäns eventuella barmhärtighet att ta hand om henne ( då bl.a hennes föräldra-arv inte fick övertas av henne, utan gick direkt till hennes man eller son)

Men Islam befriade henne, gav henne rättigheterna - men skyldigheten för mannen att betala henne underhåll stärktes. Hon MÅSTE inte jobba, det är helt upp till henne. Vill hon stanna hemma och ta hand om barn o hus har hon rätt till det. Vill hon INTE det, har hon rätt att be sin man betala  någon som tar hand om barn och hus för att ge henne denna möjlighet.
Vi kan gå djupare....

De pengar hon sedan tjänar har hon INTE skyldighet att använda på hus o hem. Dessa är hennes egna privata att spara eller spendera hur hon vill. Mannen har fortfarande underhållsskyldighet.

Jag kan fortsätta...

Med risk för att muslimska män ska dra sig för att gifta sig så fortsätter jag.

Om jag går ner på detaljnivå och börjar bli riktigt petig så ser det ut såhär::


- Kvinnor som ammar har rätt att få betalt av barnets far för det.
- När en man säger "JA" vid giftermål så säger han "JA" till att ge henne : ett hem, kläder, mat, hålla hemmet rent, ta hand om ev. barn, skydda henne ( med sitt eget liv som insats, om så behövs).

Varför ser det då inte ut såhär idag då? Ens i de Islamiska länderna? Jag vet inte, men jag skyller på att män - än idag - har svårt att acceptera kvinnans frigörelse. Men VI muslimskor behöver inte slåss för frigörelse inom vår ideologi - dvs en förändring av lagar. Vad vi dock MÅSTE göra är att KRÄVA våra rättigheter som vi rättmätigt och lagligt besitter. Ovanstående är inte oskrivna regler, som man kanske tror, utan sådant som hon kan - i ett islamiskt land där riktiga islamiska regler tillämpas ( då menar jag inte de flesta diktarurer som finns idag) - gå till domstol och kvittera ut sin rättighet.

Däremot gillar jag inte tanken på att en kvinna ska sitta som en Pascha i hemmet och bli uppassad av sin man, lika lite som jag gillar att män gör det. Nej, ingetdera gynnar ett förhållande eller samhället i övrigt. Samarbete och samförstånd, det är så kärleken växer och så familjebanden stärks och bevaras.
Det är DET Gud vill ta fram med dessa regler.

Gå gärna in här och läs mer!

Dagbok

Har skrivit dagbok sen jag var 8 år gammal. Har haft mina perioder då jag skrivit varenda dag och då jag uppdaterade mig någongång i månaden, men det har alltid känts skönt att kunna "skriva av mig" då jag är förbannad eller ledsen men också då något gjort mig riktigt glad. Och jag har alltid tyckt att det är intressant att gå tillbaks och läsa vad jag skrivit efter något år. Så denna blogg är för mig och endast mig, det kan ju hända att någon annan än jag tittar in men det tvivlar jag på, bara idag så har över 5000 startat en ny blogg på blogg.se och jag tvivlar på att jag kommer sticka ut särskillt mycket här. 

Anywayz! Det var ett tag sen jag skrev ner någonstans var jag befinner mig i min livsresa så jag ska ta och uppdatera mig själv. Jag tog studenten förra året (bästa dagen änsålänge i mitt liv). Jag klarade inte MaA i gymnasiet (säg inget, jag vet...) så jag läste det på Komvux under hösten 2008 och fick VG. Denna termin har jag vandrat omkring i dimman och har ingen aning var jag ska ta vägen. Men jag har funnit min tröst i gymmet då jag kan springa/lyfta bort min frustration. Just förtillfället så är jag mitt uppe i en förlovning (yes du hörde rätt) jag och min beloved Q ska förlova oss i maj om allt går som planerat (vilket jag tvivlar stark på att det kommer men jag ska jobba på att sluta vara så pessimistisk..) så jag har 1 000 000 saker att planera och har inte ens börjat (njoo jag har ju iof börjat skriva på inbjudningslistan så: CHECK!). Sen så ska vi resa mycket nu till sommaren: Libanon (med Q:s familj) och till sommarstugan uppe i Norrland (Boliden) där jag ska träffa mormor och morfar som jag inte sett på flera år, det ska bli jätte skönt! Efter sommarlovet så ska jag och Q köpa lägehet och ha bröllop (HERREGUD HUR SKA JAG PLANERA ETT BRÖLLOP PÅ 6 MÅNADER..!) Men det lööööser sig nog (bort bort bort pessimistiska Fatima!!) Japp det kommer absolut gå bra! Och jag som ÄLSKAR att inreda kommer ha super kul med MIN lägenhet i höst.. Allt känns så himla overkligt. Att flytta hemifrån, bort från min familj som jag levt med i (hmm.. 1..2...3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.....19!) 19 år nu.. 20 år i sommar! Jag känner på mig att det kommer bli mitt livs roligaste sommar, det är också en anledning till att jag vill ha det nedskrivet någonstans, jag vill veta vad jag gjorde, när jag gjorde det och hur jag mådde MEDANS jag gjorde det.. (hmm..).
Jag ska fortsätta med uppdateringen sen, ska gå och lyfta skrot nu:)