Fatima Johansson

Varför slöja?

Nu har jag fått frågor angående min slöja. Tänkte här berätta om varför kvinnor ska bära slöja (s.k. "Hidjab"=heltäckande klädsel) enligt Islam, så att jag har svarat till alla som vill fråga om detta. Jag vet att när man ställer en fråga som endast är en mening lång så förvantar man sig att svaret ska vara ungefär lika långt. Men det går inte i detta fall, det blir inte uttömmande.

Läs nedan och bedöm sedan vem som egentligen eventuellt är förtryckt inom Islam - mannen eller kvinnan?

På den tiden då det begav sig - i förislamisk tid - var "high fashion" hos kvinnor sådant att de klädde sig en sjal på huvudet, antingen virad runt huvudet, eller så var slöjan bara löst hängande från huvudet och slängd bakpå ryggen. Djupa urringningar gjorde modebilden komplett.

Tro nu inte att kvinnan var upphöjd och "fri" på något sätt. Tvärtom: hon var en ren förbrukningsvara. Kastades ut ur hus och hem så snart mannen tröttnade på henne. Männen hade hundratals kvinnor i sitt hov, det fanns ingen begränsning.
Hennes uppgift var att underhålla, tillfredställa och serva mannen.

Det var en skam att föda flickor, då dessa bara växte upp som inhemsk boskap, visserligen tillhörandes nyttodjuren. Men en pojke! Ja en pojke skulle ju växa upp till en faders stolthet: Tjäna pengar och makt! Flickebarn begravdes levande, man besvärade sig inte ens om att döda dom först.

Kvinnor hade - precis som i resten av världen - inga rättigheter, bara skyldigheter: Ingen arvsrätt, rösträtt, rätt att vittna, tjäna egna pengar eller äga något osv. Inget som ger en människa värdighet, makt eller självständighet var tillåtet för kvinnor.

Varför berättar jag detta undrar säkert många. Jag skulle ju prata om slöjan. Men det är viktigt att man känner till kvinnans historiska bakgrund innan Islam kom. Alla påstår ju att jag - endast med slöjan som bevis - är förtryckt. Jag vill här visa hur kvinnan - endast genom Islam - fick rättigheter, inom en mycket kort period om några få år, fick samma rättigheter som kvinnor i övriga världen inte, stegvis, började få tillgång till förrän under 1900-talet. Och detta endast genom lång, ibland blodig, kvinnokamp som kategoriskt motarbetades. Detta fick kvinnor åtnjuta genom Islam - utan att behöva slåss och kämpa sig blodig för. Den bara serverades och är en av de största anledningarna bakom stora krig och protester mot Islam när Profeten Muhammed (saas) presenterade den.

Plötsligt fick män inte behandla kvinnor som de ville längre. Kvinnor fick inte bara en massa rättigheter, de måste respekteras också!! (Detta stack hårt i ögonen på männen.)

Jag vill här belysa att den kvinnokamp som , utanför Islamska världen, pågått har så gjort i århundraden (i mer eller mindre grad) innan vi kommit dit vi är idag. Ändå värderas idag ofta inte de "typiskt kvinnliga" arbetsområdena i samhället lika högt som de "typiskt manliga" områdena. Dessutom har kvinnor ännu - 2009 - alltid lägre lön än män.

-----------------------------------------------
Koran 24:30-31 "SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör.

    " och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte bör visa mera av sina behag än vad som (anständigtvis) kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader...... osv"
-----------------------------------------------

Ovanstående Koranvers visar att kvinnor inte är ett exploaterings objekt. Den visar hur män ska behandla kvinnor och hur kvinnor ska klä sig - ute.

Det skadar inte att tillägga att man förr - regeln gäller knappast idag - när man träffade en mäktig person, kung eller kejsare, så var det regel att man inte tittade denne mäktige person i ögonen när man tilltalade denne eller blev tilltalad av denne. Gjorde man det visade man total respektlöshet mot denna mäktiga människa, som väl alltid var män. Ett bevis att en person var mäktig o respekterad, i alla samhällklasser, var att folk sänkte blicken när de talade till en.

Här kom då, mitt i denna kultur,en man (Profeten Muhammed -saas-) som tvingade män till (denna förnedring) att respektera kvinnor på detta sätt! Förr var det bara kvinnor som skulle sänka blicken inför män.

Många påstår, även muslimer, att Islam tvingar in kvinnor i hemmen. Vilket ovanstående vers visar är helt fel. En sådan regel vore att återgå tillbaks till förIslamisk tid.

Detta sätt att klä sig, Hidjab, är BARA till för utelivet. Inte för hemmet.Gud talar inte i Koran om hur kvinnor ska klä sig inomhus, han nämner bara utomhus klädsel. Varför?

Kvinnor uppmuntras delta i samhällslivet och engagera sig i samhällsfrågor. För att ge kvinnor chans - att på lika villkor som männen - komma sig fram i samhället, bör hon klä sig Hidjab ( vill tillägga att Hidjab även inkluderar sedesamt uppträdande dvs att inte flirta t.ex).På detta sätt tvingas män att inte objektifiera henne, han ska  sänka blicken och inte flirta. Han tvingas behandla henne som en jämlike!

Folk har svårt förstå hur jag kan påstå att jag idag skulle vara jämlike med män när jag måste dölja kroppen och inte män.

Men det är väl så när man tillhör det "vackra folket", dvs kvinnosläktet. Men vi är också det kön som förväntas vara vackra, sexiga osv. Vår prestige har genom tiderna suttit i det. Vackrast vinner, tillfälligt i allafall. Dessa, oskrivna regler, gäller bara för kvinnor:
En man som har, så att säga, utseendet emot sig ges lättare chans att bevisa sin skicklighet och kunskap inom sitt gebit än en kvinna med samma förutsättningar, utseendemässigt.

Kort sagt: En ful man har det lättare än en ful kvinna!Men så är denna oskrivna regel kluven, för en kvinna som är "för" vacker tros inte riktigt om att kunna något annat än att just vara - vacker. Hon har förstås lättare att få folk att lyssna, men om hon lyckats klättra på samhällsstegen så kan hon helt "lagligt" bli beskylld för att ha gått tvivelaktiga vägar för att komma dit. Underförstått: En kvinna kan inte vara BÅDE vacker OCH intelligent eller företagsam. Jämför detta med en man med samma förutsättningar, utseendemässigt.

Kort sagt: En vacker man har det lättare än en vacker kvinna!

Mycket i samhället, särskilt i kvinnors liv, står och faller på utseendet. Kvinnan är den som betalar högsta priset. Var ligger jämställdheten i detta?

Idag, mer än någonsin, är kvinnokroppen sexuellt exploaterad. Kraven på hennes utseende har krupit ner i åldrarna.

Denna "smitta", om man får kalla det så, har idag förts över på män, som idag är mer utseendefixerad än någonsin. Även hos pojkar har detta krupit ner i åldrarna. Men jag vill dock hävda bestämt att karriärmässigt så ligger utseendekraven mest på kvinnor.

Vilket positivt kommer ifrån detta? Jag vill verkligen veta. Om någon har ett logiskt svar skulle jag vilja höra det. Det ska inte vara dom vanliga argumenten man hör ..."...men..Oh, my God...fatta asså... du e ju helt störd..." Svaret ska attrahera en intelligent hjärna.

Hidjaben ska inte bara skyla hennes "skönhet", som många tror, utan även hennes "fulhet". Detta för att ge ALLA kvinnor samma förutsättningar i livet. Även män ska uppmarksamma Hidjab - skyla kroppen och samtidigt "lägga band på sin sinnlighet" dvs inte flirta.

Allt detta skulle skapa ett annat, lugnare, samhälle och folket kunde istället kunna fokusera på sådant som faktiskt är viktigt.

Tack vare Islam har muslimska kvinnor sedan över 1400 år haft arvsrätt,rösträtt, äganderätt, rätt att vittna, rätt att tjäna egna pengar, rätt till underhåll osv... På vilket sätt skulle detta vara kvinnoförtryck?Det är precis det som kvinnor i årtusenden törstat efter. Och, som sagt, övriga världens kvinnor inte fått åtnjuta förrän, stegvis, senaste århundradet.

Men den frihet och de möjligheter som kvinnor har idag( i västvärlden) skulle inte vara möjlig utan den framskridande Kapitalismen och dess stigande behov av, även, den kvinnliga arbetskraften. (För pengars skull alltså) Så denna barmhärtighet som visats kvinnor senaste åren har egentligen inte handlat om snällhet. Man har fått ge efter på förbuden(äganderätt, rätt att tjäna egna pengar...) för att kunna utnyttja kvinnan.

Man ska kolla in SYFTET för att kunna se hur en ideologi är uppbygd och menad. Syftet med kvinnors stegvisa frihet i väst har varit att utnyttja kvinnan. INTE att befria henne ifrån beroendeställning till andra mäns eventuella barmhärtighet att ta hand om henne ( då bl.a hennes föräldra-arv inte fick övertas av henne, utan gick direkt till hennes man eller son)

Men Islam befriade henne, gav henne rättigheterna - men skyldigheten för mannen att betala henne underhåll stärktes. Hon MÅSTE inte jobba, det är helt upp till henne. Vill hon stanna hemma och ta hand om barn o hus har hon rätt till det. Vill hon INTE det, har hon rätt att be sin man betala  någon som tar hand om barn och hus för att ge henne denna möjlighet.
Vi kan gå djupare....

De pengar hon sedan tjänar har hon INTE skyldighet att använda på hus o hem. Dessa är hennes egna privata att spara eller spendera hur hon vill. Mannen har fortfarande underhållsskyldighet.

Jag kan fortsätta...

Med risk för att muslimska män ska dra sig för att gifta sig så fortsätter jag.

Om jag går ner på detaljnivå och börjar bli riktigt petig så ser det ut såhär::


- Kvinnor som ammar har rätt att få betalt av barnets far för det.
- När en man säger "JA" vid giftermål så säger han "JA" till att ge henne : ett hem, kläder, mat, hålla hemmet rent, ta hand om ev. barn, skydda henne ( med sitt eget liv som insats, om så behövs).

Varför ser det då inte ut såhär idag då? Ens i de Islamiska länderna? Jag vet inte, men jag skyller på att män - än idag - har svårt att acceptera kvinnans frigörelse. Men VI muslimskor behöver inte slåss för frigörelse inom vår ideologi - dvs en förändring av lagar. Vad vi dock MÅSTE göra är att KRÄVA våra rättigheter som vi rättmätigt och lagligt besitter. Ovanstående är inte oskrivna regler, som man kanske tror, utan sådant som hon kan - i ett islamiskt land där riktiga islamiska regler tillämpas ( då menar jag inte de flesta diktarurer som finns idag) - gå till domstol och kvittera ut sin rättighet.

Däremot gillar jag inte tanken på att en kvinna ska sitta som en Pascha i hemmet och bli uppassad av sin man, lika lite som jag gillar att män gör det. Nej, ingetdera gynnar ett förhållande eller samhället i övrigt. Samarbete och samförstånd, det är så kärleken växer och så familjebanden stärks och bevaras.
Det är DET Gud vill ta fram med dessa regler.

Gå gärna in här och läs mer!

Kommentarer (213)

Fanny

2009-03-23

Jag tycker att det är kul att man har olika religon och så, för då kan man lära av varandra. Det var ett intresant inlägg :)

theres

2009-03-23

tack:D va snällt

Josse

2009-03-23

Sv: Jag är inte fan av Måns men annars var bakelsen god.

Bahlool

2009-03-23

Problemet med kvinnor i väst är att de har ilurats att de har friheter medan de sugs ut med hjälp av sämre löner och stress i livet, där de måste ta hand om hemmet och om familjen och om mannen och om karriären.

Vidare kan feminister säga att de inte vill ha en beskyddare..vad man vill och vad man behöver är dock två skilda ting och i den här grymma världen behöver vi alla, män som kvinnor, någon att bli beskyddad av :)

Annars mkt bra inlägg, lite långt dock (jag blir altlid jättetrött av att skriva eller läsa så här långa i nlägg haha)

simone

2009-03-23

vilken jätte bra blogg du har!

mycket intressant!

lycka till i fortsättningen :)

Susanne

2009-03-23

Salam, och hej,

jag hittade in på din sida för några dagar sen genom bahlool.se

Ville bara lämna en kommentar nu när du skrivit så fint om sjalen och islam. Mashallah

Karin

2009-03-23

hejhej! gled in på din blogg och läste det här inlägget och blev lite berörd, så jag skrev ett inlägg hos mig som ett "svar" eller maning till diskussion. du får gärna komma och läsa och säga vad du tycker! Karin

Svarten

2009-03-24

Du överraskar mig, Fatima. Hade inte väntat mig detta inlägg på din blogg. Mycket intressant läsning.Fortsätt överraska :-)

Fatima

2009-03-24

Svarten: Kul att du tycker det :)Japp, i will ;)

kaktusen

2009-03-24

.men..Oh, my God...fatta asså... du e ju helt grymm!!!!!.. Vilket bra inlägg Fatima mycket läsvärt och man får verkligen en ljupare bild av både islam och slöjan...

kaktusen

2009-03-24

heh djupare..;)

Beva

2009-03-25

Mycket intressant och aktuellt ämne du berör här. Har varit lite konfunderad över det här med slöjan och varför den bärs av så många islamiska kvinnor även här i sverige, unga som äldre. Du skriver om det med både hetta och intresse och det var oerhört intressant att läsa om detta ämne så att jag nu har lite mer insikt i varför slöjan är så viktig för många kvinnor. Tack så mycket för att du valde att ta dig tiden att berätta om detta!

Anonym

2009-03-25

Jättebra redogörelse.Alla borde läsa detta.Tack så mycket.

Ronja

2009-03-26

Bra skrivet!

Monjia

2009-03-29

Det är ju detta jag tjatat om i alla dessa år (typ 25)! Kunde inte sagt det bättre själv! Masha-Allah!

Viktoria

2009-03-30

Bra skrivit, men jag skulle fortfarande vilja veta varför du vill ha slöja, är det helt pga. religionens seder?Btw, bra blogg, du dödar fördomar :-)

pinglan

2009-03-30

salam aleikom! MashAllah, vilket bra inlägg! Du fick verkligen med allt i det här inlägget! Jag länkar gärna till det här inlägget i min blogg, är det ok?

A.

2009-03-31

Men vore det inte bättre om alla kunde ha samma möjligheter utan att dölja sin skönhet alt. fulhet? Jag kan hålla med att denna möjlighet inte exsiterar till hundra procent för tillfället. Men i en drömvärld vore väl ändå detta de ultimata?

"- När en man säger "JA" vid giftermål så säger han "JA" till att ge henne : ett hem, kläder, mat, hålla hemmet rent, ta hand om ev. barn, skydda henne (med sitt eget liv som insats, om så behövs)"

Säger även kvinnan ja till detta? För både kvinnor och män behöver väl beskydd? Borde de inte hjälpas åt att ge varandra ett hem?

pappa B

2009-03-31

Bra jobbat hanini Johansson.

Skall länka till dig på stört. Men jag har ändå en liten fråga att ställa. Hur gör du hemma då nära vänner kommer på besök (partajjar lite) Tar du av slöja inför dina vänner? Jag har bekanta kvinnor som gör detta och sådana som inte gör detta om det inte är enbart vi inom den närmaste kretsen av vänner, som finns med.

choquitaa

2009-03-31

Nu har jag förståt :O och ni förklarade allting så proffesionellt! Applåder ska ni ha! Men jag har en fråga.Jag vet att kvinnan har rätt men, då frågar jag mig, när ett barn som gifter sig?, för länge sedan så fanns det ett artikeln i aftonbladet om en 8 eller 12 åring flicka som fick skilja sig ifrån sin make som var 50 år gammal , varför så kommer jag faktiskt inte ihåg, men hon hade sina drömmar att bli en advokat? Alltså jag undrar bara. Jag vet att i varje religion som katoliker som finns det alltid fanatiker som till exempel den brasilianska 9 åringen som gjorde abort pga sin styvfar hade gjort henne gravid.

Men varför händer det så? Att barn blir bortgifta? :D ser fram emot din fråga! VÄLDIG bra skrivet. Kram på dig =)Och btw jag såg din blogg via fröken pinglanMadde =)

Sjalstar

2009-04-03

Masallah jätte bra skrivet!! Alltså jag som själv bär slöjja satt och läste fascinerat av det du skrev jämförelserna osv!!Ska hålla ett öga här fom!

Aeris

2009-04-03

Vem bryr sig ifall klädesregeln bara gäller inomhus? Förtryck är förtryck hur många fina draperier det än döljer sig bakom. En kvinna ska inte behöva gömma sina former för att män ska respektera dem. Det är inte så det fungerar i ett modernt samhälle. Har man likadana rättigheter så ska man inte behöva ta till klädesregler.

Jag har dessutom hört att en av de stora anledningarna till att slöjan täcker hela håret är att håret står för skönhet. Alltså döljer man inom Islam inte bara sina former när man går iförd slöja, man döljer även sin skönhet (håret står uppenbarligen inte för fulhet, så det är faktiskt mestadels sin skönhet man döljer). Jag tycker att alla ska ha rätten att visa resten av världen hur vackra de är, oavsett vilket kön de är av och vilken kultur/religion de tillhör. Ingen ska behöva ta till klädesregler för att dölja vem den är.

Jenny

2009-04-03

Så männen ska enligt koranen "sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet" medan kvinnorna ska "sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som (anständigtvis) kan vara synligt".Sorry, men det kan du aldrig få till jämlikhet! Jämlikhet blir det först när även männen ska dölja sig!Jag håller dock fullständigt med dig att bära slöja inte förtrycker kvinnan utan istället fördummar mannen. Vad är han egentligen? Ett djur som inte kan behärska sig om han ser en kvinnas "barm"?Sammanfattning: Jag fördömmer inte slöjan, den har säkerligen fördelar men jämnställdhet är det INTE!!!

Josefin

2009-04-03

Det är bra det du skriver... men jag är tveksam... varför ska denna religion hela tiden behöva visa hur bra den är? Vore den bra skulle väl dessa länder ha det bättre än nästan alla andra på vår jord? Kvinnan hade alla rättigheter innan "vi" i väst ens fick rösta, men vad hände sen då? Vad är det för värld dessa kvinonor lever i? Jag förstår då ingenting...

Paulina

2009-04-03

Fint skrivet =)

Marina

2009-04-03

Varför behöver inte männen bära slöja och dölja ur vackra de är?

Emma

2009-04-03

grymt bra inlägg!

jätte intressant att läsa.

Nu har man en helt annan förståelse, eller jag fick det iaf!

ha de bra:)

Vronkan

2009-04-03

Lite långt och lite rörigt, men jätteintressant att läsa! Verkligen. Men jag har svårt att se nåt slags jämställdhet i att det ena könet måste skyla sig och det andra inte. Dessutom, i utdraget från Koranen som du har med, så står att kvinnan ska skyla barmen. Varför döljer de flesta även håret och ibland ännu mer?Du har rätt i att kroppar exploateras mkt idag.. Men vad sägs om att försöka ta itu med det problemet istället för att gömma sig bakom en slöja och tro att det löser saker?Jag har inget emot att människor bär slöja, men jag har svårt att köpa dessa argument.

Fia

2009-04-03

... Eller så går vi som vi är skapta utan att dölja någonting =)Men bra skrivet!

Fanny Lundström

2009-04-03

Bra skrivet!

Jag har aldrig tänkt nått speciellt på kvinnor som bär slöja, är inte emot det som vissa är. Och nu förstår jag bättre varför dom bär slöja. Väldigt bra inlägg!

Veronica

2009-04-03

Riktigt bra skrivet! Jag gillar människor som står på sig och kan tala för sig. Många gånger man läser om slöja och dyl. är det skrivet av personer som inte själva bär en, det blir en felvinklad bild oftast. Jag kan säga att jag en gång i tiden hade förutfattade meningar ang. slöjbärande, men bestämde mig då för att läsa på om det hela. Jag tycker att det är en kvinnas rätt att bära slöja om hon själv vill. Lika mycket som att en annan kvinna ska få ha vilka skor hon vill, eller vilken frisyr hon vill... För att sammanfatta det hela, du har skrivit ett starkt och bra inlägg. Kvinnor som bär slöja ska inte behöva ifrågasättas.

Jii

2009-04-03

Damn girl bra skrivit!

Jag har väntat länge på något sånt här, att en muslimsk kvinna ska blogga om sin religion och döda alla fördommar som media har lagt fram här i västvärlden. Jag tycker det är vackert med kvinnor som bär slöja och jag ser absolut inget fel i de. Dagens samhället är bara så blint för sånt som står skrivit svart på vitt. och de vill inte erkänna för sig själv heller att de dom gör är fel. Men inshallah en dag lär dom väl förstå :) and inshallah he will guide me.

As-salam alaykum :)

Modzan

2009-04-03

Intressant inlägg och absolut ett av de bästa svaren på "slöjfrågan" jag hittills tagit del av (även om jag kanske inte håller med dig helt i vad du skriver). Känns trist att det enda folk använder som argument mot dig är det svaga "varför måste inte männen...", hade varit kul med en litet högre nivå på diskussionen :)

Hanna

2009-04-03

Intressant inlägg ! Verkligen roligt att läsa, det var mycket jag inte visste..

Anonym

2009-04-03

Vill du vinna en helt ny laptop?

Erica

2009-04-03

Intressant att läsa. :)

Alexandra Arvidsson

2009-04-03

Hur kan du skriva att kvinnor alltid har lägre lön är männen. Det är ju verkligen inte sant. De dem tar upp i debatter och som de flesta tidningarna skriver om är bara endel av de kvinnor. Det finns många kvinnor som har lägre lön än männen men långt ifrån alla. tänk på de nästa gång du skriver

Isabella

2009-04-03

Jag är fortfarande lite skeptisk mot slöjan men nog var det intressant läsning och jag lärde mig massa nytt.Sen så undrar jag.. om ni nu bara har slöjan utomhus så är det som du säger för att ni inte ska visa upp er eller ses som ett objekt.Men.. varför sminkar sig så många med slöja när man egentligen inte får vara "fin" och ska dölja? Sminkningen visar ju ändå att du vill se fin ut på nått sett, eller hur tänker ni då? Väntar på svar! :)

Tess

2009-04-03

Väldigt intressant att läsa! Det är bra att lära sig om andras kultur och att få höra det direkt från en persons egna upplevelser och tankar är otroligt bra! Själv skulle jag aldrig orka med att ha slöja, men det beror troligtvis på att jag är uppväxt med en annan kultur.

Heve

2009-04-03

jag ville oxå börja använda slöja ett tag men då var familjen emot det och sa att jag hade dåliga kunskaper om vad som krävs för att bara slöja, visst hade jag det, det kom jag på nu i äldre år... jag tycker det är såå himla starkt av unga invandrar tjejer att bära slöja! STOR RESPEKT FÖR ER!!

N.G

2009-04-03

Jag tycker att tjejer/kvinnor i sverige som bär slöja är starka för att dom stolt kan visa en del av sin tro när dom bär den. Bra att någon visar att fördomar oftast inte är sanna:)

Sassy

2009-04-03

Mycket intressant läsning!

Kul att du tar upp frågan och reder ut frågetecken.

Joanna

2009-04-03

Det var ett jätteintresssant inlägg, jag hade ingen aning om att slöjan var en jämställdhetssymbol..

Tack!

J

2009-04-03

Att det krävs en slöja för att ses objektivt..?? Tycker att kvinnor verkar klara sig rätt fint utan slöja ändå i resten av världen.. Men det är upp till var och en.. Jag kan inte riktigt sätta mig in i det eftersom religion är inget jag tyr mig till. Ser det som vackra berättelser om kloka människor, men skulle aldrig själv leva efter något som tillkom för 2000 år sen.. Lite omodernt tycker jag.

choquitaa

2009-04-03

Hej! Tack för du svarade på min fråga och tycker fortfarande att det är bra skrivit att jag läste om den igen! En sak måste jag säga, att det är sant. Om kvinnan är FÖR vacker så är hon BARA vacker. Naturligtvis finns det vackra och smarta tjejer och kvinnor men med dagens media så är det svårt att vara oehört vacker att samtidigt att någon ska respektera dig. Jag älskar att klä mig snyggt men jag avskyr männens blickar och jag önskade jag kunde gå där och att ingen ska behöva glo på mig som kåta handjur. Naturligtvis finns det olika sätt att klä mig men oavsett så glor dem. Jag är uppväxt med en dålig bild av islam, främst männen. Men nu efter ha förståt det och VARFÖR ni bär slöjer så känns det som jag har fått lära mig nått nytt och jag ser det med andra positiva perspektiver. Då vet att att i framtiden kan jag lära mina blivande barn att man ska alltid respektera alla religioner även om man inte tillhör dem. verkligen bra skrivet återigen =)

Stiff

2009-04-03

Tack för intressant läsning, för insikten och precis lagom information för att förstå lite bättre. Många gånger undrar man men vågar inte fråga.

Nalita

2009-04-03

vilket bra inlägg :) lärde mig nått nytt med slöjan. Har många vänner med slöja, men har aldrig vågat riktigt prata om deras slöja, då jag alltid har varit rädd att låta negativ om slöjan

Mi

2009-04-03

Det är ju dessvärre så att kvinnor inte upphör att vara attraktiva bara för att de bär slöja. Ansikte och ögon, figurnära kläder, sättet att tala och föra sig betyder mycket mer än ett täckt huvud. Kvinnor är och förblir kvinnor och människor är och förblir sexuella varelser. Så är det bara... Jämställdhet får man försöka åstadkomma på annat vis!

Anonym

2009-04-03

Vilken grym bloggare du är !

Sara

2009-04-03

Det står inte ngnstans i koranen att man behöver bära slöja som kvinna, det enda som står är att man ska täcka barmen, dvs bysten.

Anette

2009-04-03

sv: min vän till mig har haft slöja, men hon fick ta av den. ^_^

Hanna

2009-04-03

Intressant inlägg som fick mig att tänka och skriva ett eget på ett liknande tema. Hoppas du fortsätter att skriva om saker som väcker åsikter och tankar. / En ny läsare

Anonym

2009-04-03

Mycket bra inlägg. Bär oxå slöja och tycker verkligen det behövs pratas mer om Islam och slöjan. Nästan alla icke-muslimer tror att det är förtryck och det gör mig så irriterad.Du har en väldigt bra blogg. :)

Aggis

2009-04-03

mycket bra skrivett =)

Anonym

2009-04-03

Jag tycker det var väldigt inressant att läsa det du skrivit!

Jag fick mer förstående för och lärdom om islam, och en del fördomar jag hade försvann direkt när jag fick svar på mina funderingar :):)

//Amanda

Jossan

2009-04-03

intressant och lärorikt inlägg! :)

..

2009-04-03

Jag vill bara säga att det du säger är rent ut skitsnack. Muslimska kvinnor är och kommer aldrig bli respekterade..

Erika

2009-04-03

Jättebra skrivet, hoppas du skickat in detta till någon tidning och får det publicerat!???? Undrar om kvinnan vid giftemål säger JA till samma sak som mannen? För om kvinnan nu ska vara frigjord osv ska väl inte bara hon försörjas och skyddas av mannen utan man bör väl hjälpas åt?

Synd att slöja ska behövas för att dölja skön/fulhet för att skapa lika villkor, men vad jag har förstått så VILL majoriteten av alla muslimska kvinnor ha den kvar, så det är väl inget att tjafsa om tycker jag för oss icke muslimer? Va bråkar man om egentligen?Ha det bra!

Hälsningar en ny prenumerant på denna bloggen!

Micha

2009-04-03

Jag skrev faktiskt en uppsats om detta engång :)

BEGONIA

2009-04-03

men har man burka tycker jag att man inte behöver sura över det va? Man kan ju vara as snygg iaf. Styla till ögonen som fan bara, satsa på ögonpartiet så kan man vara hur snygg som helst men samtidigt ändå bevara sin tro clean! :D Ha det bra och titta gärna in på min blogg haha

Tess trött tokig morsa

2009-04-03

Hej hej

Om du har missat så har jag ett blogginlägg om En tidningsartikel som gjorts som mej och att jag bloggat upp mej till toppen så snabbt vore kul om du vill läsa vet ja :)

så kommer ja lägga upp nya inredningsbilder under kvällenkram

Nabil

2009-04-03

...är du en infödd svensk eller har du en förälder från ett annat land?Skönt att detta är någonting positivt om islam.

employed

2009-04-03

Du är lika fördomsfull som en jävla nynazist. Dina fundamentalisttankar passar inte in ett demokratiska samhället, alltså där kvinnan och mannen har samma rättigheter.

Dominika

2009-04-03

Hej, tycker det var ett jätte bra inlägg och det var verkligen itressant att få höra din åsikt om saken. Om det skulle se ut så här i alla muslimska länder så skulle det ju vara underbart men det är det ju inte! I tillexempel iran så står det i deras grundlag att kvinnor är hälften så mycket värda som män, vad hände med kvinnornas rättigheter här?Jag såg även några veckor sen en dokumenter om en kvinna i pakistan som hade fela ansiktet förstört pga att hennes man hade hält syra på det eftersom hon inte ville flytta in hoss den man som hon var bortgift med mot sin egen vilja! Jag ser inte heller här kvinnans rättigheter. Det sjuka är att hon bara var 16 år gammal när hhon blev bortgift, när man är 16 år så är man bara ett barn, man är inte redo för ett äktenskap, speciellt nite om det är tvingat.Du säger att kvinnor har slöja på sig så att män inte skall kolla på dem när de går på stan, men istället för det så går en 60 årig gubbe hem sen och utnyttjar sin 16 åriga fru istället! Såklart han väljer att ha en sån ung och vacker fru istället för en kvinna i hans egen ålder som inte har så vacker kropp längre. Men det borde vara förbjudet! Det är äckligt! Skulle du verkligen vilja bli bortgift så?Om kvinann har sånna rättigheter så borde hon väll själv få välja om hon vill bära slöja eller inte, men det går ju inte. I vissa muslimska länder så står det i lagen att du måste bära slöja. Jag ser återigen inte kvinnans rättigheter i detta sammanhanget!Jag läste även att en tjej i kenya som hade slöja hade blivit våldtagen. Detta kom ut och hon blev stenad till döds! Och vet du vad som hände med mannen som våldtog henne? INGET! Det är helt sjukt, och detta är enligt lagar som ahr grund i koranen, så hur kan du då tro på det som står i koranen om den tillåter såna här saker?Jag vill verkligen inte förnedra dig, och det som du tror på, men jag var bara tvungen att säga vad jag tycker och tänker om detta.PS. besök min blogg :) http://dominikaz.blogg.seH

2009-04-03

Jag tycker att det är ett bra inlägg men jag förstår tyvärr fortfarande inte. Hur kan du tycka att det är okej att tvinga en kvinna att inte visa sitt vackra utseende bara för att männen inte kan behärska sig? kan kvinnor det när dom ser en man? Eller varför måste inte männen bära slöja. Enda orsaken till att kvinnan måste bära slöja är att mannen vill känna att han äger henne så att ingen annan kan se henne. Men varför kan mannen gå klädd som han vill, kvinnor kanske också blir helt galna i män som inte döljer sig. Det är så uppenbart. Jag förstår inte att ni kvinnor inte förstår detta. Det är så otroligt många kvinnor i världen som inte bär slöja. Dom då?, männen ser ju dom också och det verkar gå bra det med. Jag tycker att du skriver bra och kul att du har tagit dig tid för att klara upp detta. Men vore tacksam för ett till inlägg med svar på alla frågor som du har fått.

Bahlool

2009-04-03

H så är inte fallet

Män som kvinnor är dock olika och män attraheras mera av det synbara. (se vilka tidningar män köper som tex porrtidningar men hur ofta har du sett såna tidningar för kvinnor)

Män som kvinnor har klädeskrav på sig. Det gäller inte bara kvinnor. Du anser att det är ett manligt påbud vi anser att det är ett gudomligt.

Verkar gå bra? Vi ser att våldtäkter, sexuella trakasserier pågår hela tiden. Hur ofta läser du om beslöjade som blir våldtagna i Sverige?

Bahlool

2009-04-03

Dominika kvinnor har inte hälften så mkt värde som män, snälla länka till källan för det du tog upp om Iran?

Pakistan, indien, bangladesh är länder där män blir sura och häller syra på kvinnor, det hände i Iran också men där döms de till hårda straff. En av dem kommer få uppleva samma straff. Det finns två länder där kvinnor "tvingas" bära slöja det är i Iran och Pakistan. Inga andra länder har sådana lagar. Däremot finns det många fler länder som tvingar kvnnor att inte bära slöja exempelivs Turkiet, Tunisien och Frankrike (skolor förbjuder dem utbildning om de bär slöja)Du tar upp Kenya men Kenya har inga lagar om sharia...länk eller källa där också tack?

Vad det gäller att kvinnor påtvingas giftermål, det är emot islam. Profeten Muhammed har klargjort att kvinnans medgivande måste inhämtas när hon ska gifta sig. Så det här är mera en kulturell grej. Mina två systrar har nekat 10 tal personer och en av dem gifte sig senare med en man hon själv valde den andre nekar än idag män giftermålet. Så nej sådan ofrihet som du tar upp har inget med islam att göra men med kultur.

Cassandra

2009-04-03

bra skrivet och verkligen intressant, det är kul att läsa din förklaring till en fråga jag bara tänkt :)

mammamarie

2009-04-03

"Du har rätt i att kroppar exploateras mkt idag.. Men vad sägs om att försöka ta itu med det problemet istället för att gömma sig bakom en slöja och tro att det löser saker?"Du som skrev ovanstående kommentar: Snälla, jag vill verkligen veta hur man ska "försöka ta itu med problemet"? Och det skulle nog många andra kvinnor o flickor i världen också vilja veta!

hedda

2009-04-03

Använder man slölja för några andra religoner, eller i andara kulturer?

Dixi

2009-04-03

Jag tror att många blandar ihop mycket med Islam. Det står ingenstans att kvinnan ska bära släja i koranen och jag tror det är betydligt mindre kvinnor som blir tvingade till det än va vi tror. Jag personligen tycker inte att religoner ska finnas överhuvudetaget då jag anser att fanns det inte religon skulle det inte finnas lika mycket krig, men så länge folk tror på det dom vill och inte skadar någon människa så fine with me.

Yvette

2009-04-03

Vet inte om jag missade det någonstan men varför har man olika slöjor som täcker olika mycket?

Vissa har ju baa en tunn sjal på huvudet medans andra täcker allt på kroppen.

Marie

2009-04-03

Bra skrivet, tycker jag! :)

Annika Swingborg

2009-04-03

Det du säger om att kvinnors rättighet förbättrades snabbt när islam kom är säkert rätt, men det betyder inte att det är bra idag. FÖr det har ju inte förbättras på 1400 år heller, så vad du säger är egentligen att ni har samma kvinnor syn som för 1400 år sedan, är det verkligen rätt?Enligt mig så är relgion (alla religoner) något som framkallar diskriminering och krig. Religonen är det dom har gjort att homosexuella inte är helt accepterade ens idag, och religonen är också det som har skapat sååå många krig mellan olika länder. Religon gör så att det blir skillnader mellan människor och detta skapar bråk och oroligheter. Så enligt mig så har det inte kommit något positivt från religonen, alls!

Knyttsak

2009-04-03

Mycket bra inlägg!@Josefin (m.fl). Blanda inte ihop kultur och religion. Länders lagar är kultur, inte religion. De lagarna är skrivna av människor som valt att göra sin tolkning av (i detta fallet) koranen. Och glömt inte heller bort att kristna inte är så snälla och väna - i Bibeln nämns ju t.ex. arvssynden, och det finns en hel del där som inskränker minst lika mycket på kvinnors frihet som delar av koranen gör.

Tina

2009-04-03

Mycket intressant läsning. :)

yasmin

2009-04-03

du har gett mig ett svar jag länge har sökt efter, jag ska nu ständigt följa din blogg. att veta att man inte är ensam med detta problem är väldigt skönt att veta, och jag särskilt utsätts väldigt mycket, jag har ständigt bott i svenska områden och mina föräldrar har skilt sig och du vet hur det är och hur folket snackar men jag är inte muslim åt de utan för Allah

Anonym

2009-04-03

oj vad du skriver . kul med lite åsikter

Sandra

2009-04-03

Ville bara säga att det var ett väldigt intressant inlägg!

Fatima

2009-04-03

Omg Fatima, riktigt bra skrivet! Mas-Allah säger jag bara.

korven

2009-04-03

Gillade detta inlägg skarpt! Slöja eller inte slöja, så länge kvinnan har valt det själv så spelar det ingen roll! Det är ju det viktiga, allas lika värde och rätt till frihet. Om man sedan väljer att finna detta genom Kristemdom, Islam, Buddhism eller ateism, det gör det samma.Det finns INGA religioner som förespråkar krig eller orättvisor. Det finns bara de som har valt att tolka olika skrifter på olika sätt.Själv hade jag tyckt det var jobbigt med heltäckande, men som dem två översta bilderna tycker jag är snyggt! (Tyvärr ser jag ut som en 12-åring i slöja).

Viveka

2009-04-03

Mycket fängslande och bra skrivet MEN det finns massor med tvivel.

Eftersom Koranen inte är en regelbok kan DU som kvinna eller man kräva något. Koranen är mer en vägledning än "det som står här är det som gäller". Alltså, Männen samt kvinnorna väljer helt själva ifall de vill följa den eller ej, just därför denna kamp. Koranen är en samilng texter och en väglening för dem som tillämpar islam - Vilket jag inte gör. Faktiskt. För jag har VALT att inte göra det av den enkla anledningen: Jag tror inte på att gud skapade oss eller denna värld. Jag tror på något men de e absolut inte gud. MEN jag säger inte att de e fel att tro på Gud, eftersom det ger mycket tröst. En religion, i min mening (om det absolut ska finnas några) ska vara med en vägledning, ska skänka lycka och skapa bra förhållande till världen och varandra. Inte bombattacker, förtryck eller fasta. Islam är en religion är en reilgion helt i sin egen smak, men inte alls långt ifrån den förtida kristna religionen. MEN den förändras med samhället, varför gör inte er religion det? som..Bahaj religionen t.ex. den är väldigt flexibel. Men också att bära slöja, det är RENT förtryck, oavsett i vilket sammanhang det skrivs i (sinnlighet är sensuallism, vällust och tillfredställelse = ej flörtning mer sexuellt). För ni har inget val när ni är barn eller föds, utan det är slöjan som gäller. That's it. Jag har inget att dölja och jag absolut inget jag tänker eller vill dölja. Du är en kvinna varför inte vara STOLT för den kvinnan du ÄR och kräv respekt även utan slöja? för tro mig, i dagens samhälle får du inte mer respekt för slöja, snarare tvärtom. Tyvärr. Dessutom att ränka sin blick är inget reskeptingivande, jag tycker tvärtom, pratar jag med en person vill jag att denna tittar tillbaka, för att VISA sin respekt gentemot mig. Inte tvärtom, då känner jag mig kränkt och tycker personen ifråga är mycket respektlös.Jag ÄLSKAR att vara tjej och alla fördelar det bringar, men inte behöver jag bära slöja för att få respekt, inte alls!

Så våga leva utan den, VÅGA vara den kvinnan du ÄR och visa världen din skönhet, blända den med den.Jag tror också att fräsmta anledningen till att män tjänar mer är för att de stället större krav, även om samma arbete utförs av båda parterna så ställer kvinnan sällan krav. KRÄV MER!Alltså, Slöja är inget du eller jag eller grannen MÅSTE bära, det är något som står i en bok för VÄGLEDNING - ingen lagbok. I min släktes bibel står det massor med saker man får och inte får etc...Men följer jag dem idag? nej, det kan bero på att jag vill ha mer frihet, jag strävar efter så mycket mer än det någon ger mig i handen.OBS: kvinnan ÄR förtryckt, hur du än vänder och vrider på det.Lycka till ;)

petra

2009-04-03

Jag håller med Annika Swingborg i det första hon sa, det verkar som om även om vissa grundläggande rättigheter skedde tidigare i Islam så är det så det blev och så det står stilla, medan det kom senare men nu utvecklas på högre nivå i "västvärlden" eller vad man kallar det. I-länder där religion inte är lika stort. Att nu har kvinnor fler rättigheter som fortfarande utveckas jämfört med de som finns för muslimer i koranen. (Jag håller dock inte med henne i att religion är onödigt, det hjälper många och är knappast menat som ett sätt att skada eller starta krig)

Hasanovic

2009-04-03

Hej.

Jätte intressant det du skriver, det fick mig att tänkta till lite och jag kom fram till ensak.

Är det inte bättre att vi visar att vi kan vara både vackra och smarta? Eller om vi är "fula", att vi ändå förtjänar respekt, för det jobb vi gör och kräva mer av cheferna?

Är det verkligen rätt att "göma" (förstå mig rätt) sig bakom en släja för om du visar ditt utseende så är du = idiot?

Jag säger inte att det är rätt, det var bara en tankte jag fick. Mvh/ Hasanovic

Kina

2009-04-03

Väldigt bra skrivet! Det känns bra att få höra "slöjans historia" på ett positivt sätt istället för att höra det på ett negativt sätt som den ofta framställs på.

Dessutom har jag inget emot slöjor förutom burqan. Även om jag skulle föredra att vara utan slöja eftersom jag är van att vara utan en så kan det vara riktigt snyggt!

Man kan se det som en extra accessoar, man kan matcha den med kläderna eller liva upp en outfit, dessutom sätter den ansiktet mycket mer fokus.

Keep going girl och försvara det du tror på!

//Grodaaan

Erica

2009-04-03

Detta är ett väldigt intressant samtalsämne.

Jag brukar ofta fråga muslimer jag träffar varför de har slöja och vad de tycker om det hela, de som bär och de som inte gör det. Jag har fått väldigt blandade svar och kommer troligtvis fortsätta fråga om det. Förståelse dödar fördomar!

Regina

2009-04-04

Det du skriver verkar inte stämma överens med det man ser. Jag pratar inte bara hur median framställer religionen utan vad själva folket säger och vad man själv får läsa från dessa länder. Ta till exempel den nya lagen i Afgnanistan, eller fundementalist talibaner, lagarna i Iran..på vilket sätt gynnar de kvinnan? Du pratar om att i Islam söker inte kvinnan jämnställdighet utan det är sina rättigheter som hon ska hävda, hur går det egentligen? Är rättsystemet verkligen på kvinnans sida? I västvärlden är det inte samma sak, ja det finns fördommar, ja det finns omjämställdighet men det ingen som säger här hur jag ska klä mig eller hur jag ska agera. Det är mina rättigheter som människa och inte som "kvinna". Varför ska mannnen få kunna vara den han är, att visa sina sanna natur, men kvinnan måste gömma sig bakom en slöja eller burka? När du skriver att när "lagarna" om att kvinna skulle täcka sig infördes då fick hon plötsligt mer rättigheter, undrar jag på vilket sätt du anser detta vara rättigheter? Det låter som att när kvinnan började gömma sig så fick hon respekt och mannen kunde inte behandla henne hur som helst, låter det inte redan som att mannen fick det han redan ville? Om du MÅSTE ändra på dig själv för att få respekt och bli behandlad på ett bra sätt, då spelar du kanske inte efter dina regler? Skulle du ändra på dig själv för att jag ska respektera dig? Svaret är antagligen nej, så varför ska då kvinnan ändra på sig för att få respekt från mannen? Varför är det inte mannen som ska ändra sin natur och respektera kvinnan? varför ska inte mannen ha lås på sin "hmm"? Kvinnan kan ju behärska sig mycket bättre än mannen. Nej jag är inte muslim så jag kanske inte ser ditt perspektiv på problimatiken, och ditt perspektiv är att slöjan är bra för kvinnan. Missuppfatta inte mig, jag tror att religion i grund och botten menar väl, men den är lite väl för lätt att misstolka för vissa dvs musliskafundementalister. Fundementalister finns i alla religioner och jag sitter inte och trackar på Islam här, men att säga att slöjan skapar jämställdighet..nja kanske inte. Tänk på att det finns länder i Afrika som inte bär slöjor, och finns muslimer som inte bär slöjor, medan andra gör det. Hur ska man tolka allt det? Hur ska man tolka att mannen kan tvinga en kvinna att ha burka på sig? Är det för att ge henne mer jämställdighet? Om en kvinna inte vill sminska sig, och fixa sig that's fine hon är fortfarande en kvinna och hon kan vara fin på sitt sätt, varför sätta en slöja på henne, för att mannen ska kunna behärska sig och sen kalla det jämställdighet? Varför inte låta en kvinna blomstra och sätta lås på mannen? Som sagt hur vacker en kvinna är kan hon behärska sig, det är mannen som kommer springa efter henne. Jag är ingen feminist och sitter inte och hatar killar. Jag accepterar att det finns skillander mellan man och en kvinna, men jag är för mänskliga rättigheter. Jag tycker att slöjan gynnar mannen mer än vad den gynnar kvinnan.

Elin

2009-04-04

Tack för ett sjukt bra blogginlägg! ^^

Lärde mig mycket och fick helt enkelt tänka om.

Det är ju det här bloggar är till för! :)

/E

Linda

2009-04-04

Det var ett väldig intressant inlägg.

Lisa

2009-04-04

Hej. Först, shit vad folk stammar och ursäktar sig när det kommer till frågor om islam. självklart vill man inte "såra" men man måste kunna ifrågasätta öch diskutera allt. det är ju på det sättet man kan hitta nya synvinklar. sen blir jag otroligt upprörd av reginas senaste kommentar: "Jag är ingen feminist och sitter inte och hatar killar." Jag kallar mig för femenist men hatar inte män. feminism (varför valt en femenim klang) ser jag som strävan efter jämlikhet mellan könen. punkt. sedan undrar jag om någon kunde svara på reginas fråga; varför måste inte mannen skyla sina kroppar med samma avsikt som kvinnan? anses könen ha olika sexlust? sex har ett viktig roll i det så kallade maktförhållandet mellan könen. ska kvinnan anpassa sig efter mannens sexuella upphetsning? om så är fallet har jag svårt att se jämställdhet i det fallet. ha det gött och fortsätt väcka debatt :) kram lisa

jessicajordgubbe

2009-04-04

hej, det var ett intressant inlägg, men jag håller fortfarande inte med.. Om kvinnan ska ha lika stora rättigheter och skyldighete som en man så borde väl hon kunna gå utan hijab utomhus utan att en man ger henne blickar, eftersom mannen kan ju göra det och man säger. Varför är det inte hans fel att han låter tankarna gå så långt. En kvinna kan ju behärska sig när hon ser en man som ser bra ut, borde inte mannen också kunna göra det...förstår du hur jag menar? Jag vill inte attackera dig eller så men jag tycker att om vi ska kämpa för jämlikhet så ska det vara jämlikhet i allt, och vem vet muhammed kanske skrev så för att det hjälpte männen att hålla sig undan, att de skulle slippa ha valet att gå ifrån eftersom han själv vet att det kan vara näst intill omöjligt... men jag respekterar det du tror på och så länge du tycker att det är rätt, så GO FOR IT! :)

Sandra

2009-04-04

Det är lite missvisande från din sida att tala om islam som något generellt. Det finns vissa islamska länder som inte har utvecklats på något som helst plan. De ligger, utan att överdriva, flera tusen år bakom oss i Sverige utvecklingsmässigt. Ett sådant land är Afghanistan.Min gubbe har precis gjort utlandstjänst där och han kan intyga att getter och kor är mer värda än ett kvinnoliv. Kvinnor har absolut inga rättigheter och det är verkligen fråga om ett grovt förtryck som vi i sverige inte ens kan föreställa oss.Så det är möjligt att din förklaring gäller för vissa muslimer men långt ifrån alla, och särskilt inte för islam som religion. Det är viktigt att skilja på muslim och islam. Islam och förtryck är tyvärr något som går hand i hand, precis som i de flesta andra religioner....

Johanna

2009-04-04

Det här var mycket intressant att läsa om. Bra inlägg :)

Aeris

2009-04-04

Mitt andra inlägg.

När jag läser bland svaren som du fått så ser jag så himla många hycklande kvinnor. De skriver om att man inte kan veta något om slöjans betydelse om man inte tillhör religionen - vilket vi alla vet är bullshit. Ibland krävs det utomstående för att se felet. En konstnär ser inte irregulariteterna i sitt verk just för att han är så van vid dem och inställd på att det är så det ska vara. Kommer någon annan och påpekar felet för honom lägger han däremot märke till det (även om många konstnärer vägrar erkänna att de ritat fel).

Sedan skriver kvinnor här att män är svin som stirrar på dem. Lulwut? Vem är det som säger att alla män som kastar en blick på den på stan är kåta vilddjur som glor? Eftersom att de själva ser att männen tittar på dem så tittar de ju uppenbarligen tillbaks på männen, kanske på samma sätt som männen tittar på dem; med dömande blick och invandra fördomar?

Bahlool

2009-04-04

En sak som de som kommenterar glömmer är att det här är ett krav av Allah. Man tog upp att det inte står uttryckligen i Koranen att man ska ha slöja på sig. Det är sant Koranen säger skyl er själva, men det är konsensus bland muslimerna att Profetens ord, handlingar och förklaringar sade att det är ett krav på kvinnan att dölja håret.

Man talar om friheter idag. Titta på statistik, "friheterna" idag betyder att var sjätte tjej mår psykiskt dåligt. Hon skär sig eller är stressad. Är det här frihet?

Annlo

2009-04-04

Intressant inlägg.. Men jämnställdhet?

Jag för min del kan inte se något som helst jämnställt med att bara kvinnan behöver "dölja sina behag".

Håller med det någon skrivit i en kommentar att det fördummar männen..

Men som sagt ett riktigt intressant inlägg och jag hoppas på en fortsättning.

Det finns så mycket okunnighet och fördomar när det gäller främmande relioner, så fortsätt skriva om ämnet!

Susanne

2009-04-04

Men nog borde ju skyldigheten ligga på karlarna att ta kvinnorna på allvar även om dom inte bär slöja, har urringning och är snygg?

Klara

2009-04-04

Bra bra skrivet! :D

Karin

2009-04-04

Du lyste precis upp min dag, intelligenta människor (som du) FTW! Är så sjukt trött på all trångsynthet och alla fördomar mot...ja, allt och alla, typ. Varför kan inte folk bara lyssna på sånna som dig som faktiskt har svaren istället för att komma på svar själva som egentligen bara syftar till att rättfärdiga det de trodde från början? >.< Man blir ju mörkrädd av dagens samhälle...

Kes

2009-04-04

Jättebra skrivet!

Lena

2009-04-04

Mycket intressant inlägg! Alltid kul att få insikt hur andra religioner/kulturer resonerar och tänker. Hur ska vi annars kunna reflektera över vårt eget sätt att tänka? Mitt eget "svenska" sätt? Jag är helt med på vad du menar med ditt inlägg om att ge alla kvinnor samma rättigheter oavsett utseende och att också tvinga männen att inte se dem som objekt eller boskap som du uttryckte det. Det är ju helt logiskt med hur världen såg ut då, även här i väst bland kristna täckte kvinnorna håret och skulle ha "sedesam" klädsel så det är knappast något nytt. Långt tidigare sägs det ju att Cleopatra som exempel klädde sig som man för att kunna betraktas som farao istället för kvinna.Idag känner jag dock att vi borde vara mer upplysta än så. Kvinnor borde inte behöva skyla sitt hår och sina kroppar för att tas på allvar. Kanske är jag lurad. Men för mig som icke-religiös känns det väldigt viktigt att jag har rätt att tas på allvar lika mycket som jag har rätt till att visa upp min sexualitet och betraktas som kvinna. Kvinna är en del av min identitet, inte bara ett kön. Mitt utseende, ansikte, hår och kropp är den jag är och inget jag vill dölja. Särskilt oförstående är jag för de plagg som täcker hela ansiktet. Med de ideer jag är uppvuxen är det alltid något lurt med dem som döljer sitt ansikte, jämför med rånare och stenkastande demonstranter. Slöjan uppfattas givetvis inte sådan i den muslimska kulturen, men för mig är det så.Sedan stämmer det väl inte riktigt att muslimska män inte behöver skyla sig? Någon slöja är det väl inte tal om men knappast några shorts eller bar överkropp heller?

Limon

2009-04-04

inressant läsning och fint skrivet om slöjan.

de lagar och regler inom islam du pratar om finns verkligen, men jag hoppas inte du säger att förtryck mot kvinnor i de islamska länderna? man ska respektera religon och traditioner men aldrig skönmåla dem för mycket eller dra dem över en kant, varken på positiv eller negativ sätt. islam o koranen tolkas på många olika sätt. slöjan kanske inte för dig är något förtryck, och ja det är fel att se slöjan som en symbol för just förtryck. men vi ska inte blunda för att det kan bli så mycket bätte.

Lena

2009-04-04

Ett tillägg till mitt jättelånga inlägg:När Koranen och för all del Bibeln skapades var den tidens högst utbildade män och filosofer som skrev och tolkade "guds ord". Det är inte alltid det går att jämföra dessa upplysta människors sätt att tänka med exempelvis helt outbildade och ibland analfabetiska bönder som bor på landet i Afganistan. Självklart är traditioner och andra saker mer viktiga för dem än vad som står i Koranen som de fått lära sig men kanske inte alls kan läsa själva. Det är en kultur som ju har litet med Islam att göra, precis som vissa sekter som kommit fram i USA har väldigt lite med Kristendomen i sig att göra.

Nicco

2009-04-04

Jättebra och intressant skrivet! Jag har länge längtat efter att få höra en intelligent förklaring av fenomenet. Men sedan kan jag inte riktigt säga att jag håller med om riktigt allt..."Man ska kolla in SYFTET för att kunna se hur en ideologi är uppbygd och menad. Syftet med kvinnors stegvisa frihet i väst har varit att utnyttja kvinnan. INTE att befria henne ifrån beroendeställning till andra mäns eventuella barmhärtighet att ta hand om henne ( då bl.a hennes föräldra-arv inte fick övertas av henne, utan gick direkt till hennes man eller son)" Hur får du det till att syftet är att kvinnan ska utnyttjas? På grund av de olika lönerna? Jag håller med om att det inte är jämställt, men då måste jag säga att jag inte heller tycker att det är jämställt att kvinnan måste ha slöja för att bli respektarad av mannen. Som kvinna ska man kunna klä sig precis hur man vill och ändå bli respekterad, både av män och andra kvinnor. För att det ska bli helt jämställt måste vi fortsätta kämpa för det och inte nöja oss med 'halvlösningar' som slöja eller lägre löner.

Pernilla

2009-04-04

Intressant inlägg, tack för att du valde att dela med dig av din kunskap och dina tankar! :D

Linda

2009-04-04

Nu har jag bara skumläst detta inlägg, men ska läsa genom det ordentligt senare. Jag är intresserad av religion i olika avseenden, och framförallt hur seder, traditioner och dylikt uppstår.Tack!

malin

2009-04-04

det här ändrade totalt min syn på kvinnor med slöja! Jag har alltid misstolkat det, jag har alltid trott att det var männens sätt att ta ut sin äganderättighet av kvinnan. Så nu är jag hur glad som helst över att du postade detta inlägg och förklarade den verkliga orsaken till slöjans uppkomst! Tack!

LoEM

2009-04-04

Vad tycks om mitt linne som jag har på mig idag ?!

thai

2009-04-04

Detta totalt förändrade min syn på tjejer(kvinnor) med slöja! Tack för att du la till detta inlägget för att förklara dess historia.

Özze

2009-04-04

Fin blogg!

Nu kan ni ställa era frågor så får ni svar ikväll! Skynda på, en fråga per huvud! :DHa en bra dag!

Lillemor

2009-04-04

Ville bara skriva ett inlägg och säga att jag tycker det var ett väldigt intressant inlägg!

Det är någonting man ändå funderat på, även fast man läst religion mm, så är det en annan sak att höra historian ifrån någon som verkligen vet hon pratar om! Mycket bra, jag är glad att jag hittade hit och fick läsa detta!

Martina

2009-04-04

Måste först tacka för ett väldigt intressant inlägg. Skönt att få höra sånt här av en som bär slöja, hade inte en aning om att det faktiskt fanns regler som såg ut såhär. Och det här med utseendefixeringen, håller verkligen med dig om att det är sjukt, förstår inte varför 11 åriga tjejer sminkar sig och använder bh även om dom inte behöver de. När ja va 11 lekte ja i skogen, men det har tyvärr hänt mycket på 10 år... Har fått en bättre bild av de här med slöja men tycker det verkar dumt att man ska behöva dölja sig för att få respekt från andra männsikor, ens för att dom ska känna likgiltighet av någon form. Jag har personligen fått slå mig fram för att bevisa att man inte är endast gullig o blond utan också har en del kunskap i bakfickan. Hade varit skönt att få se mer sånt, att motbevisa alla förväntningar att de inte går både va smart o se bra ut. Som sagt tack för ett bra inlägg.

Mamma Melissa

2009-04-04

Du har helt rätt i att en fråga på en rad (inom det här ämnet och många andra) inte kan besvarar med just en rad.Jag tror att många är snabba med att utpeka den som är "annorlunda" och sätta sig på sina höga hästar för att deklarera sin egen frihet...Men i själva verket är få av oss fria på det sätt som det normalt talas om just när det kommer till slöjan.En kvinna som är slöja antas vara påtvingad denna. Hon ses sällan som en stark symbol -för kanske bär inte resten av släkten slöja och har hennes övertygelse.Och att bära slöja i ett land där det inte varit som sed under de senaste åren, det är extra starkt! Hur många hade egentligen vågat stå upp för sina värderingar på det sättet... inte många!

Nathalie Isaksson

2009-04-04

tycker att det är himla bra att du skriver ner allt detta för många har så förutfattade meningar, som med allt annat... tummen upp för detta! =) ha en underbar dag

Jessie James

2009-04-04

först å främst...mkt bra inlägg. väldigt intressant...Men...

Om kvinnor nu ska bära slöja för att inte visa hur vackra dom är....och männen inte kan "hålla sig" ifall dom visar sin byst, hår å sin skönhet...

borde det inte vara vanligare att det är dom männen som faktiskt ÄR otrogna? dom kan ju tydligen inte behärska sig i dagens samhälle å det låter som dom skulle våldta första bästa kvinna som visar lite hår å hud? Nej jag menar inte på något sätt att det ÄR så.Sen...jag håller inte med om att det är jämnställt på något sätt. Då borde männen också täckas!Nä nu ska håret lockas å bysten smörjas in med glitter så jag är sparkling-beautiful 2night.

puss på dig!

Amy

2009-04-04

Hej!

Detta var ett bra inlägg tycker jag. Jag visste inte att det var så som du skriver, speciellt inte med alla dessa regler. Allt jag visste var att alla kvinnor inte ser det som något påtvingat utan något de faktiskt vill ha. Nu har du hjälpt mig att se hela situationen från en annan synvinkel.Jag tycker ju trots det att en kvinna inte ska behöva "gömma" sig för att män skall kunna vistas i samma rum som dem. Man önskar att det kunde vara så att även om man är snygg eller ful kvinna eller man så ska man få samma chans. Tyvärr är det inte så..Ett bra inlägg i alla fall, jag har lärt mig något nytt idag!Du får ha det så gott!

Johanna

2009-04-04

Åh vad jag är glad att jag hittade hit, det var precis vad jag behövde läsa utan att ha tänkt på det.

Jag har nämligen precis tagit upp ett tema kring sexuella trakasserier och har en (oskriven) plan på vad som kommer att tas upp i diskussionen på min blogg.

Jag bor i ett invandrartätt område med mestadels muslimer och upplever att jag som en "vanlig svensk" (jag är egentligen finsk men menar - jag är en vit kvinna utan slöja) ofta blir kränkt av män när jag är här ute.

Så jag kommer även ta upp en diskussion om slöjan - varken för eller emot, men den kommer på något vis att tas upp i samband med hur männens respekt skiljer sig mot kvinnor med slöja och kvinnor utan slöja.

Jag vet som sagt inte exakt hur det kommer att se ut ännu, men efter att ha varit här inne och läst undrar jag om det skulle vara okej om jag kanske citerar dig, eller använder något av informationen du ger här - och givetvis länkar till det här inlägget också? För det här var läsvärt, intressant och gav mig en hel del funderingar och aha-upplevelser.

Oavsett om jag får ta hjälp av ditt inlägg eller ej, tackar jag för att ha fått ta del av informationen!

Lilly

2009-04-04

men är det inte så att kvinnor inte har ng rättighet alls?Ni får tex inte köra bil (vet inte vilket land det var nu men kan kolla upp det igen) dessutom får

männen varken gifta er med en man som har en tro med flera gudar, och kvinnor får bara gifta sig med en islam. Inga rättigheter alls. Männen vill inte att sina fruar ska via sitt tryne för andra... männen får vara otregen och får ha högst 3 fruar (eller vad det fyra?) medans kvinnan blir stenad ifall hon är otrogen. Det finns så mkt mer!För visst är det sant? Har lärt mig det i skolan ^^

Helt sjukt, islamerna polisanmälde eller vad de gjorde med Musse pigg pga av att han "förnedrade islamen", hallå? En disney figur?!?! AFF!

Lilly

2009-04-04

Helt sjuk :/ Jag är buddhism, och håller inte med ng av era regler. Ju mer jag lär mig, ju mer nekar jag.

Men fint skrivet ^^ bra jobbat! <3

Therese

2009-04-04

Men om det är en religion som håller på kvinnors rättigheter, så undrar jag hur vissa då kan bli mördade bara för att dom inte vill gifta sig med en man som deras föräldrar valt ut, stenade för att ha varit otrogen eller att det räcker för mannen att han säger att han skiljer sig ifrån henne 3 gånger så är det avklarat?

Linda

2009-04-04

jag måste bara vara klyschig och säga att jag tycker verkligen att det är fantastiskt att du skriver en sånt här inlägg.

Lovisa

2009-04-04

Intressant och lärorikt inlägg!

L

2009-04-04

Riktigt intressant inlägg. Hade ingen aning om att det var såhär!

Anja

2009-04-05

Intressant!

har många frågor

2009-04-05

Hej! Det var ett intressant inlägg. Vill bara fråga några saker. Vill inte verka elak, jag bara undrar saker som jag aldrig vågat fråga mina muslimska vänner.Vad säger du om kvinlig omskärelse? Varför förekommer det :/ ? Skulle vara jätteintressant om du kunde skriva lite om det också. I skolan läste vi texter om muslimska samhällen (mestadels i Afrika) där unga flickor tvingas till omskärelse. Om flickorna ens yttrade minsta ljud så fick de ingen hemgift. Oftast blev de omskurna med smutsiga glasbitar av äldre kvinnor, fundamentalister.Och hur försvarar du att vissa muslimska kvinnor plastikopererar könsorganen för att "verka oskuld" när de i själva verket inte är det, inför giftemålet. Det är en jättefin tanke att spara sig själv till den rätte mannen. Men varför ska det gå så långt att kvinnan känner sig manad till att operera sitt kön och ljuga?Vore intressant att veta din syn på det hela. Jag repekterar allas åsikter. Tycker om debatter :)Jag hade själv inte kunnat ha burka eller slöja. Jag känner mig fri med utsläppt hår, med vinden i håret. Jag är en väldigt dynamisk person, jag vill känna mig självständig. Jag vill tjäna mina egna pengar av mina egna idéer och mitt egna slit. Jag har också svart bälte i karate, tycker att det är jättebra variation på män och kvinnor.Har du läst boken "Dömd att Stenas" av Safiya Hussaini ? Kan rekommendera den, för att den blev uppmärksammad av hela världen och protestlistor sändes till stackars Safiya som blev förskjuten av män i hela sitt liv.Tycker att det är fint att du valt att tro, det ger en inre styrka. Men undrar du inte ibland hur det skulle vara att stå på en klippkant och se ut över havet och känna vinden mot din kropp. Att vara fri utan en massa krimskrams, utan en massa kläder, burka, slöja, kläder som inte visar för mycket.Egentligen föds vi nakna, vad är det som är så skamligt med att västvärldens kvinnor "exploaterar sig" ? Ska vi haka upp oss på lite hud? Det är inte precis onaturligt att visa huden.Kan tänka mig att burka och slöja var till för att skydda mot den starka solen och mot ökensanden och inte för att skylla kvinnan. Det har jag i alla fall läst i faktaböcker.

Laila

2009-04-05

Hej!

Måste bara säga att sålänge man själv väljer att ha slöja så go for it! men man kan va muslim utan att bära slöja.. jag är muslim och min mamma har klargjort för mig att sålänge jag har respekt för mig själv och klär mig i anständiga kläder så får jag den respekt jag förtjänar. Jag klarar inte av att se små flickor i 9års åldern som är tvugna o ha slöja, helt seriöst, hur mycket kan de förstå innebörden av att bära slöja?

Jag tycker att det e bra att du är stark och står på dig, men säg helst inte att en kvinna Skall bära slöja... jag personligen tycker att det är förnedrande att bära slöja, men det är bara vad JAG tycker!

Keedo

2009-04-05

väldigt intressant att läsa... man får ju höra mycket om att männen förtrycker kvinnor i religionen Islam. Men hinduismen är dubbelt så mycket värre.. om någon religion ska förklaras "kvinnoförtryck" är det hinduism.Själv är jag buddhist-theravada.

victor

2009-04-05

Hej, Skulle du vilja leva länge?

Åldrandet dödar och torterar massor med gamla människor i dagens samhälle + kraschar vår samhällsekonomi, Men åldrandet kan faktiskt besegras!

Min blogg handlar om åldrandeproblemet, jag tycker att vi ska engagera oss mer i forskning kring åldrandet så att vi kan få bukt med den silvergrå massförintelsen och skapa en ändlös sommar av ungdomlig vitalitet.

Så kolla in min blogg och engagera dig i kampen mot åldrandet.

http://victorbjoerk.blogg.se

/Victor

victor

2009-04-05

Hej, Skulle du vilja leva länge?

Åldrandet dödar och torterar massor med gamla människor i dagens samhälle + kraschar vår samhällsekonomi, Men åldrandet kan faktiskt besegras!

Min blogg handlar om åldrandeproblemet, jag tycker att vi ska engagera oss mer i forskning kring åldrandet så att vi kan få bukt med den silvergrå massförintelsen och skapa en ändlös sommar av ungdomlig vitalitet.

Så kolla in min blogg och engagera dig i kampen mot åldrandet.

http://victorbjoerk.blogg.se

/Victor

victor

2009-04-05

Hej, Skulle du vilja leva länge?

Åldrandet dödar och torterar massor med gamla människor i dagens samhälle + kraschar vår samhällsekonomi, Men åldrandet kan faktiskt besegras!

Min blogg handlar om åldrandeproblemet, jag tycker att vi ska engagera oss mer i forskning kring åldrandet så att vi kan få bukt med den silvergrå massförintelsen och skapa en ändlös sommar av ungdomlig vitalitet.

Så kolla in min blogg och engagera dig i kampen mot åldrandet.

http://victorbjoerk.blogg.se

/Victor

victor

2009-04-05

Hej, Skulle du vilja leva länge?

Åldrandet dödar och torterar massor med gamla människor i dagens samhälle + kraschar vår samhällsekonomi, Men åldrandet kan faktiskt besegras!

Min blogg handlar om åldrandeproblemet, jag tycker att vi ska engagera oss mer i forskning kring åldrandet så att vi kan få bukt med den silvergrå massförintelsen och skapa en ändlös sommar av ungdomlig vitalitet.

Så kolla in min blogg och engagera dig i kampen mot åldrandet.

http://victorbjoerk.blogg.se

/Victor

victor

2009-04-05

Hej, Skulle du vilja leva länge?

Åldrandet dödar och torterar massor med gamla människor i dagens samhälle + kraschar vår samhällsekonomi, Men åldrandet kan faktiskt besegras!

Min blogg handlar om åldrandeproblemet, jag tycker att vi ska engagera oss mer i forskning kring åldrandet så att vi kan få bukt med den silvergrå massförintelsen och skapa en ändlös sommar av ungdomlig vitalitet.

Så kolla in min blogg och engagera dig i kampen mot åldrandet.

http://victorbjoerk.blogg.se

/Victor

victor

2009-04-05

Hej, Skulle du vilja leva länge?

Åldrandet dödar och torterar massor med gamla människor i dagens samhälle + kraschar vår samhällsekonomi, Men åldrandet kan faktiskt besegras!

Min blogg handlar om åldrandeproblemet, jag tycker att vi ska engagera oss mer i forskning kring åldrandet så att vi kan få bukt med den silvergrå massförintelsen och skapa en ändlös sommar av ungdomlig vitalitet.

Så kolla in min blogg och engagera dig i kampen mot åldrandet.

http://victorbjoerk.blogg.se

/Victor

Anonym

2009-04-05

Hej, ditt inlägg berörde. Jag anser själv att problemet med fördomar om kvinnans förtryckta situation grundar sig i att det bara förs in två ytterligheter i debatten. Antingen tillhör kvinnan den invidualistiska familjestrukturen eller så tillhör hon den kollektiva (holistisk) familjestrukturen där kvinnan ska "ställa sig under mannen". Jag ser ett stort problem genom att bara föra debatten mellan dessa två strukturer då familjer ser så olika ut och är uppbyggda av olika normer och föreställningar om hur mannen och kvinnan ska vara. Det behöver inte grunda sig i en religon för att kvinnan är förtryckt, det kan lika gärna ske i den inviduella (svenska) familjestrukturen, men det glöms ofta bort i diskursen. Tack för mig /Stina

Sara

2009-04-05

Det här bör ju vara synen som ska vara, men det är ju fortfarande inte alltid så. Nu vill jag faktiskt bara veta och det finns aldrig någon man kan fråga, för då får de en bara att verka dum i huvudet och man får ändå inte svaret. Men denna synen finns väl inte alltid? För vad jag hört är det väl så att tjejer fortfarande kan råka ut för att bli utfrysta osv. ifall de t.ex. väljer att inte bära slöja. Vet självklart att det inte är någonting utspritt så, utan en väldigt liten del. Jag är bara väldigt nyfiken på om det är något himla påhitt eller om det faktiskt kan vara så med?Sen tycker jag om detta väldigt mycket, eller ja innebörden kanske:

Hidjaben ska inte bara skyla hennes "skönhet", som många tror, utan även hennes "fulhet". Detta för att ge ALLA kvinnor samma förutsättningar i livet.Tack för att du orkar sitta och försvara detta, för det ska ju vara lika självklart att bära slöja om man vill som att inte bära. :)

Ida

2009-04-05

Mycket intressant! Jättefin blogg har du och hoppas du får en bra dag!! :)

Nina

2009-04-05

Väldigt bra skrivet!

Jag hoppas att någon dag alla blir accepterade som de är. Varför ska folk lägga sig i andras utseende eller annat.

Jag personligen tycker att det är fint med hijab. Men tråkigt att det inte är så lätt i dagens samhälle :/

Filmnorden

2009-04-05

Jag anser inte att kvinnan är förtryckt inom Islam. Sådana uttalanden kommer oftast från personer som inte har någon aning om vad dem pratar om.Däremot anser jag att kvinnan är förtryckt inom vissa islamiska länder, och huruvida det beror på religion eller ej vet jag inte. Antagligen på grund av kultur, och religion är ju en stor del av kulturen. Men religionen Islam får tyvärr möta ganska mycket fördomar som den inte har förtjäna, och det är väldigt synd.

cissan

2009-04-05

Intressant! Detta vill jag sprida...

ML =)

2009-04-05

Som du själv skrev så ska barmen täckas. Ordet "barm" betyder INTE huvudet så då är min fråga varför visar du bilder på slöjan och en massa "skrivande" om Islam? Slöjan är en kultur sak som även vissa Kristna använde förr till vardags. Vad har barmen med huvudet att göra?

Viks

2009-04-05

Om människan hade fått lära sig från första början att se kvinnokroppen helt fritt och normalt precis som mannens så skulle den inte bli så "stämplad" som den är idag. Det är ju just för att man alltid ska gömma den som gör att den bara blir mer spännande!

Lisa

2009-04-05

Hejhej! Vilken fin blogg du har!Klicka på denna länk om du vill få gratis presentkort: http://www.gratismode.se/?c=1245

Det funkar verkligen! :)Ha en superdag!

Kram /L

Johanna

2009-04-05

Jätteintressant inlägg! Kul att se att någon tar upp ämnen som är fyllda av fördomar och slår ihjäl dem! Keep up the good work, tjejen!

Ehli

2009-04-05

Hejhej!

Jag tycker att din blogg är hur fin som helst! Jätte fin, och du skriver jätte fint också! Specielt om hijaben! ..Och kvinnornas rätt! Du skriver så himla rätt!

Själv är jag en bosnisk muslim, men jag bär inte hijab. Jag väntar tills jag verkligen är beredd, så att säga :) Men jag tycker verkligen att din blogg är mycket fascinerande, och du kan faktiskt va många unge tjejers förebild!

Riktigt fint skrivet :)

Kramar

Tove

2009-04-05

intressant inlägg

karin

2009-04-05

säger som många andra, intressant läsning! kul att läsa från någon som är insatt i ämnet. :)

Majda

2009-04-05

Jättebra inlägg, hoppas bara alla förstått nu..och att det inte är något dåligt att bära slöja! För alla tror det..förtom de som är muslimer & de som ser det ur en anna synvinkel.

ANISA

2009-04-05

Jo visst, man blir lite smått imponerad på ditt långa inlägg där du skriver om saker som inte riktigt rör ämnet i frågan. Frågan var: Varför Slöja? ?: Det går absolut att förkorta till minst 20 meningar.Som sagt, lite funderingar har man efter sitt "långa" inlägg."- När en man säger "JA" vid giftermål så säger han "JA" till att ge henne : ett hem, kläder, mat, hålla hemmet rent, ta hand om ev. barn, skydda henne (med sitt eget liv som insats, om så behövs)"Min fråga: Är det också kvinnan som säger "JA" eller blir hon helt enkelt bortgift som är hur vanligt som helst i många länder idag. Kvinnan får helt enkelt inget eget val. Har mannen flera kvinnor från olika håll? Är han hingsten och kvinnan bara ett objekt han kan använda hemma. Så som uppfostra hans barn, tvätta hans kläder, laga mat osv.Ett giftermål för mig är att båda ska älska varandra av hela sitt hjärta. Man vill dela hela sitt liv men den där underbara personen. Man vill aldrig låta den gå ifrån en utan tillbringa så mycket tid som möjligt med han/henne. Framtidsplanerna blir så småningom skaffa barn, större bostad osv. Det är ett riktigt giftermål. I korthet - MAN ÄLSKAR OCH VILL VARA GIFTA MED VARANDRA!En Fundering: Jag såg en flicka, drygt 4 år igår som gick med sin mamma, hand i hand och båda bar slöja. Den där 4 - åriga flickan vet förmodligen inte ens vad fan en slöja är och ändå tvingar någon den direkt på hennes huvud. Tror du det var frivilligt? Den lilla flickan som knappt kan skilja på rätt och fel eller ja och nej?! På sommaren när alla andra barnen springer runt med korta sommarklänningar så står hon där helt ensam med en heltäckningsmatta över kroppen. För min del är det lite väl att ta i.Jag säger inte på något sett att du har det liknande men många förtränger att föräldrar tvingar barn till massa saker genom livet. DET FINNS sådana här fall i dagens samhälle. Jag tror vi ska skita i den tiden då Muhammed levde eftersom han ger oss ingen lycka nu. På den tiden - i det landet så bar alla kvinnor slöja och det var en vardags sak. Nu är det annorlunda - samhället ändras, likaså vi människor. Man borde ändra skrifterna och börja anpassa sig efter tiden. Då kommer garanterat kvinnor att slippa all denna förnedring och männen lär sig förmodligen bilda lite vett i huvudet.Du kanske är en förbild för unga "slöjälskare" men inte för mig!

Deniesé

2009-04-05

Ett bra skrivet inägg ! Man blir så imponerad och egentligen tror jag inte det är många som tänker på religionen utan bara mer utseendet hos människor idag. Men samtidigt tror jag att i dagens samhälle förändras nu synen mer och mer på just synen om Islam och många andra religioner. Så det va bra skrivet! :)

Jocke

2009-04-05

(orkar inte läsa allas kommentarer)Vad det står i en helig bok har visat sig alltför många gånger skiljas åt beroende på tolkningar. Även kvinnors rättigheter. Men visst, kalla situationen för kvinnorna i Saudi-arabien och Afghanistan (med väldigt mycket islamistiskt inflytande i lagarna) för jämlik och jämför sedan med Turkiet som försöker så gott som möjligt särhålla religionen och samhället...

♥Jussi♥

2009-04-05

Vet inte varför man ska vara förtryckt för att man bär slöja. Jag bär slöja och är hur fri som helst. Samtidigt är jag stolt och fruktar inte domedagen. Hur mycket bättre kan det bli? :)

Bra inlägg btw ;)

Anonym

2009-04-05

Det behöver inte betyda att du är förtryckt, men andra( många) muslimska kvinnor är faktiskt det, oavsett om ni vill blunda för det eller inte.

Vad händer i Iran tex? där måååååste kvinnorna ha sjal, de stenas til döds om inte de gör som männen säger, det är männen som har kontroll över allting, de bestämmer över kvinnan. Det är inte så det ska vara, tyvär jag har ingenting emot slöja jag är själv muslim, dte är inte min påäng, men kvinnor är förtryckta. Killar brukar också ha såna vita saker över huvudet, men hur ofta träffar man på en sån kille, man ser mycket mer kvinnor med sjal än killar med en sån "hatt".

Kvinnorna är blinda för det, dom tänker säkert inte ens på det. varför tror du att kvinnor flyttar från tex länderna som nu Iran? de flyr och så fort dom ´kommer hit skiter de fullständigt i islam, de sutar be, de äter gris, gör saker som vi inte ska göra för att de är så överväldigade av "friheten".

Det är verkligen inte så det ska vara. Islam ska innte vara något man blir tvingad till, det ska vara något man tror på, själv, familjen eller landet ska inte styra det.Däremot sånna som du som då inte är tvingade till att ha sjal utan har det för din egen skull, det är sånna man har respekt för.

Lejla

2009-04-05

Nu har jag tyvärr inte orkat läsa alla kommentarer för la ner mer tid på texten vilket jag tycker att du har skrivit riktigt bra.Jag är muslim men jag bär dock inte slöjja och jag tycker att det ska vara upp till var och en om man vill ha det eller inte, men självklart att innan man väljer att man vet vad det innebär att både ha och inte ha slöjja.

Har absolut ingenting emot slöjan, tvärtom - jag respekterar dom som har slöjja MEN att dom är medvetna om varför dom har den. Därför gör det lite ont i mej när jag ser små barn ha slöjja för jag ser inte hur det kan vara nödvändigt.

Vill också påpeka att jag inte ser mej själv som mindre muslim heller för att jag inte bär slöja.Men intressant och bra inlägg som sagt. MVH / Lejla

Natali

2009-04-05

Fint och bra inlägg! Har försökt förklara för mina svenska kompisar hur det ligger till med slöjorna, nu kan jag bara skicka denhär länken om jag hör fler fördomar! Tack!

Y.

2009-04-05

Först och främst: jag gillar vad du skrivit. Det är välformulerat, personligt och känns genomtänkt. Tack, det var en intressant läsning.Vad jag reagerar på är alla de kommentarer du fått, hur människor ständigt tycks haka upp sig på, synnerligen, märkliga ting. Många skriver att först när männen också behöver skyla sig så är det jämnställt, och samtidigt så säger de att kvinnan är förtryckt. Vi kan dra paralleller till badhusfrågan, där somliga anser att om männen kan gå barbröstade så ska kvinnorna minsann också få göra det. Min fråga är då om kvinnan är förtryck på grund av vad hon "tvingas"/"inte tvingas" bära eller pga det faktum att männen inte behöver? Samma människor som klagat över detta förtryck påpekar gärna i samma mening att du ska kunna klä dig hur som helst för att få respekt, så varför skulle det då vara så fruktansvärt hemskt med slöja, bikiniöverdel eller varför inte en mjukisbyxor och vanlig jävla stickad polotröja när det är dags för raggrunda på krogen? Klädregler finns överallt, men så fort de har något med religion att göra, då ska man uppenbarligen propsa för människans frihet.Någon skrev såhär: "Det är lite missvisande från din sida att tala om islam som något generellt." ...varpå personen sedan drog en rad exempel på hur hemska muslimska länder är. HEJ, DUBBELMORAL! Och generaliserar, det gör vi jämt. Det går inte att prata om något alls om vi inte tillåts generalisera lite grann, men att bli bestört över att någon faktiskt gör det för att sekunden därpå göra detsamma, nej, det är inte helt okej.Jag läste någon annan skriva följande: "Jag såg en flicka, drygt 4 år igår som gick med sin mamma, hand i hand och båda bar slöja. Den där 4 - åriga flickan vet förmodligen inte ens vad fan en slöja är och ändå tvingar någon den direkt på hennes huvud. Tror du det var frivilligt? Den lilla flickan som knappt kan skilja på rätt och fel eller ja och nej?!" - Vi icke-muslimska svenskar, då? Vi döper våra ungar i kyrkan, och då är de spädbarn. De stackarna får ingå i ett förbund med Gud, som de sedan inte ens kommer att minnas. FY SKÄMS PÅ OSS, VI ÄR DÅLIGA FÖRÄLDRAR! Och det där med rätt och fel... Är det fel att ha slöja på sig? Jaha, nämen Gud förbjude att våra barn någonsin klär ut sig till påskkärringar igen! Fira för tusan inte jul heller, för det handlar ju i grund och botten om Jesu födelse och vi vill ju inte tvinga våra barn in i någon religion...?Jag lever i föreställningen om att allt är mer eller mindre subjektivt och jag idiotförklarar sällan någon för dennes åsikt eller tänk, utan för hur resterande synvinklar tycks suddas ut så fort en åsikt väl är fastställd. Återigen: tack för ett mycket intressant blogginlägg.

emelie

2009-04-05

väldigt bra skrivet!

Ebba

2009-04-05

Jääättefin blogg :D Hoppas du har haft en bra dag :P Kram <'33

Camilla

2009-04-05

Intressant inlägg :)

rebecca

2009-04-05

mashalla, vääldigt bra skrivet.

Anonym

2009-04-05

GO GIRL! riktigt bra skrivet!

Miss.S

2009-04-05

Mashallah, bra skrivet! :)

zeth

2009-04-05

Det spelar väl ingen roll om det står så i koranen ifall det inte efterföljs någonstans? För övrigt är det ju jävligt bizarrt att skriva regler som utgår ifrån att män är djur som inte kan hålla sina lustar i styr ifall en kvinna visar för mycket hud.

emzz

2009-04-05

Jätteintressant läsning, bra att få läsa det ur din synvinkel! :)

Lady Humpalot - fun & fearless

2009-04-05

Bra inlägg! Är det sant att kvinnan själv får välja om hon vill bära slöja eller inte? Det är iaf så jag har förstått det. När jag gick på högstadiet hade vi några tjejer på skolan som var muslimer, först bar de slöja men efter ett tag valde de att inte bära det.

Hanna

2009-04-05

Väldigt bra inlägg! Muhammed fördömde ju till exempel mord på flickebarn vilket var normalt inom nomadkulturen. Kvinnan var en börda, men genom islam fick hon som du sa rättigheter.Men det som jag reagerar på är fortfarande argumentet att kvinnor ska behöva skyla sig för att bli tagna på allvar. Visst har kvinnor genom tiderna bara varit till för att behaga männen, och visst objektifieras kvinnan fortfarande. Men att då täcka kvinnans kropp och göra denna "förbjuden" och ännu mer laddad tror jag är fel. Vad ger det för budskap om hurdana männen är? Att en man inte kan kontrollera sina lustar bara för att han har med en vacker kvinna att göra? Eller att han inte kan intressera sig för en ful? Jag tror inte att män är så dumma och drivna av instinkter. Dessutom är det som att lägga ansvaret om att bli tagen på allvar på kvinnan. Ungefär som att om du inte skyler dig så får du skylla dig själv. Tvärtom tror jag att det är bättre att kvinnokroppen inte är så himla sexuellt laddad utan att den kan visas upp lika avsexualiserat som manskroppen.Det som jag i väst anser vara en felaktigt uppvisning av kvinnokroppen är att herrtidningar till exempel har bilder på tjejer som alltid är pigga på sex och ser trånande in i kameran. Den kvinnliga kroppen är idag till för mannen, och dessutom visas endast en viss typ av kvinnlig kropp upp dvs smal, hårlös och med stora bröst. Detta att sätta sådan press på kvinnor om att leva upp till ett ouppnåligt ideal anser jag vara fel och förtryckande.Men som sagt; bra skrivet!

Camilla

2009-04-05

Tack för en väldigt upplysande och bra text, det va faktiskt sånt jag inte visste om islam och slöjan :-) Jag har nu fått mer förståelse för vad slöjan står för och varför man väljer att bära den.

paula

2009-04-05

super bra inlägg du har skrivit! tycker att dt är bra att du försöker få fler människor att förstå hela grejen med slöjan!

Malin.

2009-04-06

Helt superbra skrivet. Jag har också som många andra undrat "Varför?" och trott att ni varit tvingade till det. (Självklart pga okunskap)

Av detta inlägg fick jag svar på alla frågar jag funderat på.Ännu en gång, Bra skrivet!

Anonym

2009-04-06

Hur som helst det e SVÅRT att vara en RIKTIG Muslim, bara för att man bär slöja betyder det inte att man e religiös och troende, jag e också muslim men jag bär ingen slöja, jag ber inte 5 gånger om dagen heller och mannen bestämmer värkligen inte över mej, jag sitter inte bara hemma och är hemma fru utan jag jobbar också. jag tror på Allah att Han är den enda och det finns ingen annan, men som sagt det gör inte så att jag bär slöja.

Houda

2009-04-06

Mashallah Fatima! Bra skrivet!

Carola

2009-04-06

Riktigt bra skrivet, tack för ett bra inlägg!

Sassy

2009-04-06

Mycket intressant läsning!

Kul att du tar upp frågan och reder ut frågetecken.

Anna ☼

2009-04-06

Välskrivet måste jag säga och ett mycket bra inlägg. Men jag har ändock ett par frågetecken... Om nu detta är vad Islam "föreskriver" (Koranen=lag?) borde då inte männen leva upp till detta i större grad? eller kan Koranen tolkas som lite godtyckligt?

Varför har muslimska kvinnor inte eget pass? Jag tycker att det visar på att kvinnan inte har rättigheten att själv avgöra vad hon vill göra med sitt liv, utan att hon tillhör någon, är någons "ägodel".

Att vara muslim i Sverige kan hända vara svårt, med många fördomar, inte få gifta sig med den man är förälskad i, umgås med "rätt" vänner enligt familjen mm. Men hur har en muslimsk kvinna det på landsbygden i sitt hemland, där hon kanske inte ens fått gå i skolan och fått läsa och lära? Hur ska denna kvinna veta vad som är hennes rättigheter när hon bara får den berättad genom andra (sin far och make) om vilken plats hon har? Det är en sak att komma från en välbärgad och respekterad familj med goda utbildningsmöjligheter, men hur många gör det?Men jag håller helt med dig på punkterna att alldeles oavsett skönhet eller ej så ska alla kvinnor respekteras. Att man sedan har en religionstillhörighet som muslim, jude, katolik är för mig totalt ovidkommande. Likväl som klädsel eftersom jag anser att man bär det man VILL bära, när man vill. Jag har inga problem med att kvinnorna bär sjalar om det är det dom verkligen vill, men hugg inte av deras huvuden om de väljer att låta bli.../A

Cityprincess

2009-04-06

jag tycker det var viktigt att du skrev detta. många vet inte varför man bär slöja och har fördomar angående detta. bra inlägg!

sara

2009-04-06

jätteintressant och bra inlägg! :)

annabanan

2009-04-06

Superintressant inlägg! Jag lärde mig mycket, tack!

eco chic

2009-04-06

Ingenstans i Koranen står det att kvinnor måste dölja sitt hår. "Att slöjan ska dölja barmen" är en tolkningsfråga som allt annat i religiösa skrifter. Jag såg en tjej som bar slöja, och gick i kort-kort kjol... hur går det ihop? Tyvärr, men ni är grundlurade av gamla islamska män som hittade på lagar för att styra er kvinnor.

Bahlool

2009-04-06

eco chic islam är mer än att bara läsa ord för ord. Koranen är förklarad och tolkad av lärda muslimer man har även hadither och profetens sätt, sunnah, för att belysa islam och hur islam ska vara.

Vet du att man diskuterar minsta ord i Koranen?

Enligt dig är det alltså en komplott av män från grenar och inriktningar som avskyr och även bekämpar varandra ibalnd? Så de sket i sina motsättningar och kom överens om ett sätt att förtrycka kvinnan, för att sen återgå till att bekämpa varandra?

Cecilia

2009-04-06

Så bra inlägg!! Att du orkar med folks jobbiga kommentarer..jag tappar orken direkt.Folk måste lära sig: Muslimer är INTE islam! Muslimer är bristfälliga och gör fel så för att en muslim gör en sak si eller så betyder det inte att islam säger det. Knutby pastorn mördade - kristendomen står för det då eller? Bush bombar - skyll på kristendomen? Präster är pedofiler - skyll på kristendomen? Hör hur de låter. Blanda inte ihop människors fel, kultur etc med islam. Bortgifte hör inte ihop med islam, ej heller krig, tvång, heder. DEAL WITH IT PEEPS.

Hanna Bard

2009-04-20

Hej Fatima, läste detta inlägg nyss och tyckte att det var intressant. Jag respekterar ditt beslut att bära slöja, och är 100% för slöjan om den är frivilligt vald. Men alla ska ha frihet att välja, man ska aldrig känna sig tvungen eller förbjuden att bära något. Jag är inte muslim och jag bär inte slöja, men för den sakens skull bär jag inte speciellt tighta eller utmanande kläder; man måste inte bära slöja för att man inte vill visa för mycket av sin hud. Det ska vara upp till var och en vad man vill bära.

Lycka till!

vedrana

2009-04-23

ohh va intressant , tycker om att läsa om andra religioner och ja tycker inte du ska skämmas för att du har den och folk kommer acceptera dig så som du är för du har gjort ditt beslut. Trevlig kväll :)

cecilia

2009-05-13

det här var verkligen ett bra inlägg ;) och oj vad mycket kommentarer. många tankar och diskussioner väcktes helt klart av detta :)

ha det gott

Mir

2009-06-21

har läst detta inlägg av dig säkert fyra gånger nu och jag är väldigt glad att du skrivit det, det uppskattas i alla fall av mig som läsare.

Så, tack.//M

Habiba

2009-07-11

Åh herregud Fatima, bra skrivet! Man kan inte förklara bättre än såhär. Har läst detta inlägg flera gånger förr men har inte tänkt på att kommentera :o.Jag hoppas verkligen att vi träffas nån dag inshalla o pratar du verkar va en riktigt hääärlig och vettig människa :D!!

Gufran

2009-07-19

Mkt bra Skrivet Fred ;-) Keep it up!

dilem

2009-08-05

jätte bra skrivet fatima.. skriv gärna mer om islam, det skulle vara jätte kul! :)

Emelie

2009-10-03

Jag vill faktiskt bara tacka med en kommentar för det välskrivna, intressanta inlägget som jag uppskattar mycket eftersom att jag delar samma synpunkt angående hidjab:).

Ban

2009-12-02Låt kvinnor göra whatever they want. Låt de vara fria, på alla möjliga sätt. Låt de tycka och tänka hur de vill, låt de klä sig på vilket sätt de vill. LÅT DE VARA FRIAKvinnan/flickan skall absolut aldrig tvingas till något, varken till att bära huvudduk elr till att "täcka sig".Men om kvinnan/flickan valt att bära slöjan själv? Om hon vill tro på denna religion? Om hon känner sig trygg?Varför skall vi då som strävar efter jämlikhet och frihet indirekt tvinga denna flicka/kvinna att ta av sig sin slöja för att "VI" anser att det är fel?Människor är olika. Vi har våra egna smaker, uppfattningar och tankar om allt, vare sig det är om religion elr blomman vi sätter i krukan.Såvida det inte är brist på frihet och rättvisa,låt folk vara. GE DIN ÅSIKT MEN DÖM INTE FÖR DU VILL SÄKERT INTE BLI DÖMD SJÄLV.Amanda

2009-12-09

bra inlägg mashaAllah.

rahma

2010-03-01

du skriver att hijaben ar till for oss kvinnor att tacka oss och inte visa vara former behag mer an vad som behovvs.. det dar stammer men varfor gor inte du som religionen sager. Din hijab ar det enda muslimska med din kladsel.. Man har inte tajta jeans.. Enligt islam far en kvinna inte ens ha byxor for det forsta pa grund av att en kvinna ska inte imitera en man och en man inte imitera kvinnor och tajta klader for kvinnor ar ABSOLUT FORBJUDET...varfor praktiserar du inte det du sager..Det ar till och med haram en stor stor synd eligt islam att saga at andra att gora saker som man sj inte gor, Detta ar ett av manga tecken till att vara en hycklare

umm aisha

2010-03-05

salam aleikum syster Fatima och alla lasare. Jag laste alla kommentarer om islam, slojan m.m. och jag vill garna forklara en sak bade for er icke muslimer och for muslimer, for det ar inte alla som vet allt om islam bara for man ar muslim. Islam ar en mycket fin religion, men pa grund av att vissa folk blandar i bade tradition och inte har ratt kunskap sa blir saker valdigt fel. Islam ar en valdigt enkel religion egentligen. Enligt islam ska man gora det som profeten sagt att man ska gora och inte gora det som han har forbjudit. ok som tex att icke muslimer eller till och med de som kallar sig muslimer sager , men nu bor vi i sverige da ska man anpassa sig till samhallet. Ja man ska anpassa sig, genom att tex inte frivilligt ga pa socialen och forsoka utnyttja samhallet sa mkt som man kan, men lat mig forklara pa ett satt sa ni forstar att islam ar inte tex bara att tacka haret och sen kan man gora vad man vill, nej islam ar ett levnadssatt. Det finns tex saker som forklarar allt man behover veta, som tex vad man ska saga nar man vaknar pa morgonen, vad man ska saga innan man ater, innan man gar ut fran hemmet, hur man ska behandla sina foraldrar, sin fru, sin man sina barn m.m. Visst islam ar en religion dar det ar mycket som ar forbjudet och svart, men det ar for att vi muslimer vet att detta jordiska livet (dunja) ar ett test och att varat mal ar att komma till det eviga livet paradiset (jennah) om vi skott oss bra i detta liv, sa tex sager icke muslimer eller aven de som kallar sig muslimer att ja man kan vara muslim och tex fira icke muslimska traditioner som alla hjartans dag, mors dag, jul m.m. , men nej det kan man inte. Det finns hadither fran sakra kallor som forklarar att detta inte ar tillatet, det racker tex inte att ha pa sig en sloja och sen ga med tajta klader for att enligt islam ar hela ens kropp ens aura till och med en kvinnas fotter, pa profetens tid gick inet kvinnor i byxor och detta ar nat som inte ar tillatet sen kan man kalla detta gammaldags eller inte, men detta ar bara en av sakerna som faktiskt ar islam. Jag har massa bocker och hadither hemma dar allt detta star och det ar latt att skaffa ratt kunskap om islam och om man enligt islam vet att nat ar haram (forbjudet) men anda gor detta sa far man massa extra synder. Det racker inte enligt vad profeten sagt att bara kalla sig muslim man ska praktisera med tex enligt hadither den som inte ber 5 ggr om dagen har gatt ur islam for enligt islam efter att man tror att det bara finns en gud och att mohammed ar sandebudet sa ar de 5 dagliga bonerna absolut det viktigaste. Ni kan vara arga pa islam for dessa regler, men det ar inte JAG ELLER DU som skrivit dessa utan detta star allt som sagt skrivet. ville bara forklara lite for alla som laser fatimas blogg och som undrar om islam, men som vanligt kommer de finnas de som kritiserar och som inte forstar, men det ar OK, allah sager i koranen att ni har eran religion och vi har varan och han sager ocksa i versen hycklarna att det finns vissa manniskor hur mycket bevis man an visar till dom sa kommer de anda bara tro pa vissa saker och inte pa andra...kram till alla

Alice

2010-11-09

Väldigtläsvärt och intressant! Menjag kan ändå inte bestämma mig vad jag tycker rikigt.Men Du har nog fel om en grej. I sverige är det få muslimska kvinnor som är accepterade och respekterade upplever jag det som.

Väldigt tragiskt, men sant. Ville bara påpeka det.De flesta svenskar vet alldeles för lite om Islam. Vilket såklart bidrar till främtlingsfientlighet.

kaddi

2010-11-14

MAN-SHALLAH!

asså jag är muslim men jag använder inte sjal men asså

nu vill ja ! asså jag tycker att man ska få ha elr nte ha om man vill!

Simon

2010-12-06

Oj. Av någon anledning känns det konstigt att 100 procent av kommentarerna är positiva. Själv reagerade jag på mycket i din text och är ganska säker på att många andra också gjort det och sådant brukar synas på sådana här bloggar. Censurerar du?Jag vill dock oavsett inte bryta trenden. Du bevisade och tog upp på ett mycket adekvat sätt att islam inte har orsakat kvinnoförtrycket i vissa arabiska länder - det började istället på "för-islamisk tid".Dock saknade jag ett svar på frågan "Varför slöja?" trots att jag läst igenom hela texten som knappast handlar endast om bara just det. Hade varit trevligt med en liten sammanfattning av just den punkten. Jag vet inte men tror till exempel inte att du bär slöja för att det är kapitalismen som gjort västvärlden mer jämlik.Alltså. Jag hade hellre sett att du gjort två eller fler olika inlägg om alla de olika sakerna du behandlar än en "aftonblads-rubrik" som lockar till läsande men inte alls behandlar det man tror.

meriem jamil

2010-12-29

mashallah, respekterar detta inlägg till max ! bra gjort, fick mig värkligen att läsa vartenda ord :)

MuslimAndProud.

2011-02-27

Hejsan! Detta är nog första gången jag läser en blogg haha (hittade den av en slump?? :D) Iallafall, jag är muslim och en stolt en! Det du har skrivit var verkligen suveränt!!

Själv bär jag inte slöja men jag går i mosken och lär mig läsa koranen och på senaste tiden har jag blivit väldigt inspirerad av att börja med hijab (har inte gjort det ännu) - och JAG själv har inspirerats till det.

men tyvärr i dagens samhälle fins det en hel del fördomar, inte minst att kvinnor i slöja nekas jobb pga den och har 4 gånger större arbetslöshet än vanliga etniska svenskar, det får mig att undra är inte DET ett förtryck??

Iallafall, jag beundrar verkligen alla muslimska kvinnor här i sverige som står på sig och bär slöja trots detta samhällets fördomar - hoppas att jag en dag blir lika stark som er och börjar bära slöja själv! Inshallah :)

Bra blogg, keep it up!! <3

jaha

2011-04-12

när jag läste den här texten så blev jag besviken eftersom jag trodde det fanns en djupare anledning till varför slöjan används. man gör en människa en stor otjänst genom att denne ska gömma sig under en skamfilt... för det är vad detta klädesplagg kommer ifrån fattar ni väl? skam och synd. förmodligen var det prostituerade som främst bar sånt här.. sen har de "lärda"/"maktmännen"/"torskarna" skrivit böcker som rättfärdigar ett redan felaktigt beteende så att de nylärda kan användas till att framstå sig själv som rätt. snälla använd hjärnan den där texten är 99% vad andra sagt och 1% hennes egen tolkning. varför drar folk på sig såna här gamla traditioner har ni ingen egen karaktär?

Lara

2011-05-02

Kvinnor har fått rättigheter i Islam men de är inte alls jämställda med mannens.

Dör mannen tar dom (släkten) hennes barn. Kvinnor får ju inte uppfostra barnen.

Arvet är sååå lite. Efter att alla söner etc har fått sin del har kvinnan inte mycket att få. I västvärlden så får kvinnan uppfostra sina barn utan en man och ärver sin mans shit m.m. Dessutom kan inte mannen bara ta ut skilsmässa med att 3 ggr yttra att nu är man skild, i västvärlden så har kvinnor ett skyddsnät.

Många saker är bra, men många är myyyycket dåliga. Profeten sa ochså i Koranen att kvinnor är typ utvecklingsstörda. Och vill kvinnan inte ha sex har mannen rätt att tillrättavisa henne med att säga till först, sedan slå henne och sedan bara våldta henne om hon fortfarande inte vill. Dessutom får mannen det sista ordet i alla beslut. Nej jag hatar inte Islam eller muslimer men jag är trött på att folk skönmålar det. Dessutom att ta upp kristendomen som något dumt, är ju bara en skymf mot Islam. Islam är ochså byggt på Kristendomen och tror på kristendomen. Så ni snackar bara skit om er själv när ni snackar skit om kristendomen. Dessutom så är folk här i Sverige inte religiösa av sig. Sverige är ett modernt samhälle och har inte fastnat i 1500 talet. Respektera kristna och svenskar om ni vill att dom ska respektera er. Jag är skittrött på att alla invandrare här, ja dom är muslimer hela högen för jag bor i ett invandrartätt område, skriker "horor" efter svenska tjejer i alla åldrar och även deras barn. Inte är det Chilenare, Serber eller nån italienare som skriker så. Det är ALLTID araber! För att dom har blivit uppfostrade till att se ner på kvinnor! Ni muslimska kvinnor borde uppfostra era manliga barn att så gör man inte. Men just det.. Ni får ju inte uppfostra era barn!!!

Anna

2011-05-22

Tack Lara, du har så rätt. Sluta romantisera islam är ni snälla.

Anonym

2011-07-12

Bra inlägg men varför inte bara skippa sjalen och vara dig själv och ändå blir respekterad? Om du tycker att bara dem med sjal blir respekterade vad gör ni i Sverige? I Sverige har man inte sjal utan visar sitt hår, men sen hur man vill täcka kroppen är upp till var och en. Jag är en muslimsk tjej på 22 år med utlänsk baqkrund. Jag e chef i ett företag över 30 anställda och ibland har jag på mig linne och ibland kofta. de spelar ingen roll. jag blir ändå respekterad av allt o alla o de har jag alltid blivit. sjalen tillhör den Islamska regimen. Alltså inte i sverige för här har alla människor samma rättigheter.

sondos

2011-08-31

oj oj oj, så mycket okunnighet, till alla er som säger " JAG STÅR FÖR MÄNNSKLIGA RÄTTIGHETER alla ska få ha på sig VAD DOM VILL, så ta av er slöjan!!!Haaaaaaaaaalllååååååå, e ni helt (förlåt men) DUMMA I HUVUDET. vad ger er rätten att säga att någon ska ta av sig sin slöja, och hur vågar ni säga att ni står för mänskliga rättigheter när en MÄNNISKA inte får ha en egen vilja OM VAD HON ska ha på sig eller inte ha på sig, i detta fall en huvudbonad.ett exempel: Jag står för männskilga rättigheter, ingen kvinna ska behöva bli tvingad till att visa brösten på tv, SÅ DÄRFÖR är det nu FÖRBJUDET att visa brösten på tv!!!!!!!!!Vill denna kvinna visa brösten så får hon faaaaaan visa dom eller hur? så varför får inte en kvinna SOM VILL OCH HAR VALT SJÄLV, ha på sig slöja??????vart har logiken tagit vägen?

och du som skrev kommentaren ovan!!! HALLÅÅÅÅÅ!!!! vadå e man inte sig själv om man tar på sig en mössa? e man inte sig själv om man väljer att ha på sig jacka? e man inte sig själv FÖR MAN TÄCKER HÅRET?och en sak till, du som skrev kommentaren, "i sverige har man inte sjal, utan visar sitt hår"?

När blev det inskrivet i lagboken? snälla sig mig det. o tänk så har man inget hår? tänk så har man cancer o allt hår e borta o man går runt med en mössa, HAR JAG BRUTIT MOT LAGEN DÅ? har jag de? du ignoranta människa!!!! SVERIGE STÅR FÖR FRIHET! SÅ ALLA NI SOM KOMMER HÄR O FÖRSÖKER SMUTSKASTA SVERIGE MED O SNACKA EN JÄDRANS MASSA BULL TO THE SHIT om att i sverige så visar vi vårt hår och i sverige så gör vi ditten o datten! ni borde skämmas! sverige är ett land där man klär sig HUR MAN VILL!inte hur man vill, men STOPP OM DET ÄR FÖR MYCKET KLÄDER???????????inser att jag kommer här med min kommentar ett par år sent :P men hade bara irriterat mig så massa om jag inte kommenterat och fått mitt sagt!

tack o hej

Trött

2013-06-24

"Verkar gå bra? Vi ser att våldtäkter, sexuella trakasserier pågår hela tiden. Hur ofta läser du om beslöjade som blir våldtagna i Sverige? " Kommenterat av "Bahlool", förvisso skrivet 2009 så är ju ett bra tag sen..Men det gjorde mig riktigt illa till mods. Man undrar hur vederbörande tänker egentligen. Varför inte beslöjade kvinnor blir våldtagna( det händer säkert också dessvärre! ), beror ju helt enkelt på den vidriga och förlegade kvinnosyn som män/killar som våldtar har. Det handlar om deras totala avsaknad av respekt för kvinnor som klär sig/ betér sig typiskt västerländskt. Värre än djur dessa förövare. Där ser man, som individ av kvinnligt kön ska du skyla dig och i största möjliga mån avidentifiera dig som kvinna, annars får du skylla dig själv vid div överfall och övergrepp. Dessa våldtäkter beror på att dessa män inte kan visa respekt för sina medmänniskor helt enkelt. Indoktrinerade av en jkla skitmentalitet. Man ser ju hur denna dystra trend ökar i, inte bara Sverige, utan många länder i Europa. Nej, det är dessa män med medeltida mentalitet som begår avskyvärda handlingar som är dem som felar å det grövsta. Svårt att tro att dessa möter paradiset, snarare reinkarnation till fullkomlighet. Med detta sagt, hoppas allt är bra med dig Fatima!

Skriv en kommentar