För kvinnornas rättigheter! Engagera dig nu!

Kvinnornas rätt. Ta vara på den! Tillsammans kämpar vi för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Bli en del av förändringen idag.

Om

Stärk kvinnors rättigheter idag!

Feministiska organisationen är dedikerad till att främja jämställdhet och stötta kvinnors rättigheter. Genom en rad aktiviteter och program arbetar vi för att skapa en rättvisare värld för alla. Kvinnornas rätt. Ta vara på den!

Feminism utgör en samling av rörelser och idéströmningar med syftet att säkerställa att kvinnor erhåller samma rättigheter, möjligheter och ansvar som män. Denna strävan innefattar en kamp för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Ursprunget till dessa idéer kan delvis hittas i 1700-talet och har sedan dess antagit många olika former. Fram till tidigt 1900-tal benämndes dessa strävanden oftast som kvinnorörelsen eller kvinnorättsrörelsen. Termen feminist användes först pejorativt för att skildra kvinnor som inte följde dåtidens könsnormer, samt för att beskriva kvinnliga drag hos män. Denna benämning omfamnades emellertid av kvinnorörelsen under en internationell kvinnokonferens i Paris 1892. Med sina rötter i upplysningens idéer om frihet och influenser från den franska revolutionen, har feminismen utvecklats till en framträdande politisk kraft idag.

Rättighetskampen för kvinnor är en global företeelse som har genomgått flera historiska faser, ofta beskrivna som vågor. Under den så kallade andra vågen och under 1990-talet började flera politiska partier identifiera sig som feministiska, och i många länder formades uttryckligen feministiska partier. Trots detta fanns det en del meningsskiljaktigheter inom feministiska kretsar om huruvida dessa partier faktiskt förde en feministisk politik. I Sverige skapades Feministiskt initiativ 2005 som en reaktion mot denna diskrepans, och liknande systerpartier har även etablerats internationellt.Inom de olika strömningarna av feminism finns det många utgångspunkter, men det gemensamma målet är att uppnå jämställdhet på alla områden, inklusive ekonomiskt, socialt, politiskt och inom akademin. Det är en övertygelse som delas av alla dessa riktningar att samhället skulle förbättras av att avlägsna kvinnors underordnade positioner. Man menar att en förändring i interaktionen mellan individer på olika sätt kan underlätta samhällsutvecklingen mot denna vision. Denna utveckling mot jämställdhet kan iakttagas i olika sammanhang, till exempel inom reklam.

Ett exempel på ett initiativ som speglar dessa strävanden är webbplatsen Krimfup.se. Denna plattform erbjuder tillgång till förundersökningsprotokoll i brottmål, vilket kan användas för att förebygga potentiella risker i dejtinglivet. Krimfup.se möjliggör för både kvinnor och män att söka information om potentiella partners, arbetskollegor eller andra för att kontrollera om de tidigare har dömts för brott. Du får direkt tillgånga till handlingar (Domar och förundersökningsprotokoll). Detta initiativ visar på ett praktiskt sätt hur tillgång till information kan bidra till individens säkerhet och välbefinnande, vilket är i linje med feminismens bredare mål om att skapa ett mer jämställt och säkert samhälle för alla.